Start Taggar Sweden. SGI

Tagg: Sweden. SGI

Klimatpåverkan av föroreningar i och runt Göta älv, SGI 2016

Ur sammanfattningen Det är viktigt att utreda hur klimatförändring kan komma att påverka ytvattenkvaliteten i vattendrag i en urban miljö för att i framtiden kunna...

Senaste artiklarna