4 juni, Integrering av dagvattenhantering och vegetation i gatumiljöer – webbutbildning

VA-guiden bjuder in till en webbutbildning om utformning och projektering av gatumiljöer med integrerad dagvattenhantering och vegetationsmiljöer. Utbildningen anordnas i samarbete med WRS, Edge, Heidelberg, Växjö kommun och Uppsala kommun.

Syfte

Syftet med denna utbildning är att ge konkret kunskap om utformning och projektering av gatumiljöer med integrerad dagvattenhantering och vegetationsmiljöer. Du som arbetar med gatuprojekt, huvudsakligen i tätortsmiljö, ska få kunskap om hur dessa integrerade system utformas, projekteras och byggs, men får även ta del av erfarenheter av drift och underhåll.

Fokus för utbildningen är på decentraliserade koncept, framförallt blågröngrå system och liknande.

Målgrupp

Gatuprojektörer/ingenjörer, VA-projektörer, landskapsarkitekter, landskapsingenjörer och beställare på kommuner inom exploatering, gata, park och VA.

Program

Inbjudan och program (klicka för att ladda ner pdf)

Föreläsare

Kent Fridell arbetar på Edge i Malmö och är landskapsingenjör och har där utöver en magisterexamen med inriktning mot hydrogeologi och geoteknik från SLU, Alnarp. Kent har mångårig erfarenhet av att arbeta med hållbar stadsutveckling med Blågröngrå system, för omhändertagande & utnyttjande av dagvatten. Systemet bygger på ett innovativt sätt att omhänder ta dagvatten från stadsrummet och delvis kvartersmark med vegetationsytor, så kallade regnbäddar och öppna förstärkningslager.

Erik Simonsen är senior utvecklingsledare på Heidelberg Materials Cement Sverige AB och ordförande i Svensk Markbetong. Teknologie Doktor i Vägteknik och är expert inom vägdimensionering och öppna konstruktioner samt författare till handboken ”Dränerande markstensbeläggningar”. Erik har mera än 25 års erfarenhet av vägkonstruktion för kommunala applikationer, både med asfalt- och betongbeläggningar.

Jonas Andersson är agronom och VD vid konsultföretaget WRS med många års erfarenhet av hantering av dag- och spillvatten, konstruktion och skötsel av dammar, våtmarker och andra reningstekniker. Jonas gör utredningar, projekterar, driver utvärderingsprojekt och har stor erfarenhet av att utbilda inom dagvattenområdet.

Sebastian Morin är utbildad högskoleingenjör i byggteknik, men arbetar som Planeringsingenjör vid Växjö kommuns avdelning för drift och förvaltning gällande bl.a. gata och park. Arbetat vid Växjö kommun sedan 2016 med allt från direkt arbetsledning av ny och ombyggnad till planering av drift och underhåll. Huvudfokus för Sebastian har alltid varit att skapa en livskraftig och långsiktig offentlig plats genom god planering och eftertanke. Sebastian har varit delaktig på ett eller annat sätt vid planering, byggnation och drift av snudd på alla Växjö kommuns snart 20st projekt med luftiga förstärkningslager för träd och dagvatten sedan 2018.

Yvonne Byström är parkingenjör vid Uppsala kommun men är i grunden biogeovetare och grönyteförvaltare med intresse för stadsutveckling och naturbaserade tekniker som regnbäddar, gröna tak, mm. På Uppsala kommun arbetar med driftfrågor, bland annat planering och utvärdering av drift i regnvattenbäddar.

Praktisk information

Datum: 4 juni 2024
Tid: kl. 8.30-16.30
Plats: Digitalt. En länk till utbildningen kommer att skickas ut till deltagarna efter sista anmälningsdatum. Vi använder oss av Microsoft Teams. Du behöver inte ha programvaran för att delta på utbildningen, utan kan ansluta via webbläsaren.
Anmälan: Senast 31 maj 2024 (anmälan är bindande men kan överlåtas.)
Pris:
Medlem i VA-guiden dagvatten: 4900 kr (exkl moms)*
Ej medlem: 6900 kr (exkl moms)

Frågor om utbildningen: Elin Jansson, VA-guiden, [email protected], 0583-406 74

 

*Medlemskap innebär att du har ett personligt login till VA-guidens tjänster inom dagvatten. För frågor om medlemskap, kontakta Emmelie Lagemyr, [email protected]

Anmälan

4 juni 2024, Integrering av dagvattenhantering och vegetation i gatumiljöer – webbutbildning
Anmälan är bindande men kan överlåtas.
För- och efternamn
T.ex. VA-ingenjör, miljöinspektör, konsult
Är du intresserad av att gå med i VA-guiden? Markera vilka tjänster du är intresserad av så kontaktar vi dig.
Hos oss hittar du oberoende, heltäckande och tillförlitlig information som hjälper dig att hålla dig uppdaterad, öka din kunskap och ta del av andras erfarenheter och dokument.

Faktureringsuppgifter

Bokningsvillkor
Skickar