Start Taggar Växtbädd

Tagg: Växtbädd

Ny studie om kvalitetskriterier för regnbäddssubstrat

Under hösten pågår en fördjupad studie om regnbäddar under ledning av RISE. Syftet är att undersöka möjligheten att ta fram kvalitetskriterier för regnbäddssubstrat. Nu...

Blågröngråa dagvattensystem på kvartersmark

I början av 2023 anordnade det kommunala bostadsbolaget Stockholmshem ett seminarium där Kent Fridell från Edge berättade om blågröngråa dagvattensystem på kvartersmark. VA-guiden deltog...

Fredrik Ohls tycker till om dagvattenanläggningar

Under en höstdagsutflykt fick VA-guiden följa med Fredrik Ohls, dagvattenexpert på Sweco, bland några av Stockholms nyaste dagvattenanläggningar. I filmen ger Fredrik sitt perspektiv...

Utvärdering av substrat i regnbäddar i Nacka

Nacka kommun har utvärderat två olika substrat i nyanlagda regnbäddsanläggningar. Syftet var att undersöka eventuella skillnader vad gäller rening, fördröjning och volymreduktion av dagvatten. Regnbäddar...

Inspirationsfilmer om dagvatten från Ystad

Ystad kommun har tagit fram flera inspirationsfilmer som visar hur man kan ta hand om sitt regnvatten i trädgården. Filmerna ska till exempel väcka...

Dimensionering av biofilter och regnbäddar för dagvattenrening

I en rapport om biofilter presenteras en dimensioneringsmetodik där anläggningens ytbehov relateras till hur stor andel av årsavrinningen som ska renas och till anläggningsspecifika...

Test av genomsläpplighet i olika regnbäddsmaterial

Genomsläppligheten i en regnbädd är viktigt då det avgör hur snabbt anläggningen kommer att tömmas på vatten och bli tillgänglig för nästa nederbördstillfälle. I...

Hur kan VA-huvudmannen säkerställa driften av en dagvattenanläggning på kvartersmark över tid?

Jonas Andersson, WRS och Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik resonerar kring vilka möjliga verktyg som finns att tillgå för att funktionen i en dagvattenanläggning på...

Test av olika materialavskiljare i regnbäddar

I tre filmer resonerar VA-guidens expert Anna Pettersson Skog, Sweco om olika materialskiljande lager i regnbäddar. Att använda materialavskiljande lager är ett sätt att minska...

Stora skillnader i funktion bland biofilter i Sverige

I en översiktlig utvärdering av 26 biofilter installerade runt om i Sverige konstateras stora skillnader vad gäller hur väl anläggningarna är utformade och i...

Senaste artiklarna