Start Taggar Växtbädd

Tagg: Växtbädd

Test av olika materialavskiljare i regnbäddar

I tre filmer resonerar VA-guidens expert Anna Pettersson Skog, Sweco om olika materialskiljande lager i regnbäddar. Att använda materialavskiljande lager är ett sätt att minska...

Stora skillnader i funktion bland biofilter i Sverige

I en översiktlig utvärdering av 26 biofilter installerade runt om i Sverige konstateras stora skillnader vad gäller hur väl anläggningarna är utformade och i...

Film om skötsel och utformning av växtbäddar för dagvattenhantering

RISE har tillsammans med bland andra Göteborgs stad tagit fram en kort film om skötsel och utformning av växtbäddar för dagvattenhantering.  Filmen har utvecklats inom...

Utvärdering av biofilter vid HSB Living Lab

Två biofilter har under fyra år stått i centrum i ett forskningsprojekt i Göteborg. I projektets slutrapport sammanfattas råd och erfarenheter från anläggningarna vad...

Kombinerad efterbehandling av bräddningsvatten och avloppsvatten från reningsverk

I ett tyskt försök har filterbäddar testats som dubbelt reningssteg, dels för behandling av bräddningsvatten vid kraftigt regn, dels som efterpolering av avloppsvatten från...

Recept på regnrabatt

Intresserad av att veta vad som behövs för att göra en regnrabatt i trädgården? VA SYD har inom ramen för sitt skyfallsarbete tagit fram...

Levande gaturum – en handbok i Blågröngrå system

Går det att kombinera dagvattenhantering, vegetation och hårdgjorda ytor i den urbana miljön? Ja, är svaret i en handbok om blågröngråa system som syftar...

Utformning och dimensionering av anläggningar för rening och flödesutjämning av dagvatten

Det är inte alltid helt enkelt att veta vilken dagvattenanläggning som passar i en viss typ av situation. I en SVU-rapport från 2019 sammanställs...

Biofilter för dagvattenrening : design och omgivningspåverkan

Hur dagvattenbiofilters reningseffekt påverkas av olika omgivningsförhållanden och designfunktioner har undersökts i en doktorsavhandling vid Luleå Tekniska Universitet. Resultaten från studien visar bl a...

Växtbäddar ska inspirera till hållbar dagvattenhantering

Ett pågående växtbäddsprojekt i Göteborg ska inspirera fastighetsägare och exploatörer och visa att det finns enkla och bra sätt att ta hand om dagvatten....

Senaste artiklarna