Start Taggar Växtbädd

Tagg: Växtbädd

4 juni, Integrering av dagvattenhantering och vegetation i gatumiljöer – webbutbildning

VA-guiden bjuder in till en webbutbildning om utformning och projektering av gatumiljöer med integrerad dagvattenhantering och vegetationsmiljöer. Utbildningen anordnas i samarbete med WRS, Edge,...

Multifunktionella växtbäddar – ett europeiskt perspektiv

Sveriges Lantbruksuniversitet har publicerat en film med europeiska forskare och experter som berättar om multifunktionella urbana växtbäddar. I filmen diskuteras bland annat flera fördelar...

Utformning av biofilter för ökad fördröjning av dagvatten

I en broschyr från Luleå tekniska universitet sammanfattas en utvärdering av hur olika designparametrar påverkar flödesfördröjning i biofilter. Resultatet visar att en balans mellan...

Behov av branschstandard för att säkerställa substratkvalitet i regnbäddar

Under hösten 2023 har forskare vid RISE genomfört ett projekt som ett första steg i arbetet med att ta fram en gemensam branschstandard för...

Växtbäddar på Strandvägen i fokus i ny tingsrättsdom

En bostadsrättsförening stämde Stockholms stad för att de ansåg att dagvatten från nyanlagda växtbäddar på Strandvägen trängt in i föreningens källarlokaler. Tingsrätten valde dock...

VA-podden #31 – Anna Pettersson Skog, RISE, om biokol i dagvattenanläggningar

I det senaste avsnittet av VA-guidens podcast intervjuas hortonomen och växtbäddsexperten Anna Pettersson Skog, RISE, om användningen av biokol i dagvattenanläggningar och risken för...

Ny studie om kvalitetskriterier för regnbäddssubstrat

Under hösten pågår en fördjupad studie om regnbäddar under ledning av RISE. Syftet är att undersöka möjligheten att ta fram kvalitetskriterier för regnbäddssubstrat. Nu...

Blågröngråa dagvattensystem på kvartersmark

I början av 2023 anordnade det kommunala bostadsbolaget Stockholmshem ett seminarium där Kent Fridell från Edge berättade om blågröngråa dagvattensystem på kvartersmark. VA-guiden deltog...

Fredrik Ohls tycker till om dagvattenanläggningar

Under en höstdagsutflykt fick VA-guiden följa med Fredrik Ohls, dagvattenexpert på Sweco, bland några av Stockholms nyaste dagvattenanläggningar. I filmen ger Fredrik sitt perspektiv...

Utvärdering av substrat i regnbäddar i Nacka

Nacka kommun har utvärderat två olika substrat i nyanlagda regnbäddsanläggningar. Syftet var att undersöka eventuella skillnader vad gäller rening, fördröjning och volymreduktion av dagvatten. Regnbäddar...

Senaste artiklarna