Start Taggar Växtbädd

Tagg: Växtbädd

Inspirationsfilmer om dagvatten från Ystad

Ystad kommun har tagit fram flera inspirationsfilmer som visar hur man kan ta hand om sitt regnvatten i trädgården. Filmerna ska till exempel väcka...

Dimensionering av biofilter och regnbäddar för dagvattenrening

I en rapport om biofilter presenteras en dimensioneringsmetodik där anläggningens ytbehov relateras till hur stor andel av årsavrinningen som ska renas och till anläggningsspecifika...

Test av genomsläpplighet i olika regnbäddsmaterial

Genomsläppligheten i en regnbädd är viktigt då det avgör hur snabbt anläggningen kommer att tömmas på vatten och bli tillgänglig för nästa nederbördstillfälle. I...

Hur kan VA-huvudmannen säkerställa driften av en dagvattenanläggning på kvartersmark över tid?

Jonas Andersson, WRS och Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik resonerar kring vilka möjliga verktyg som finns att tillgå för att funktionen i en dagvattenanläggning på...

Test av olika materialavskiljare i regnbäddar

I tre filmer resonerar VA-guidens expert Anna Pettersson Skog, Sweco om olika materialskiljande lager i regnbäddar. Att använda materialavskiljande lager är ett sätt att minska...

Stora skillnader i funktion bland biofilter i Sverige

I en översiktlig utvärdering av 26 biofilter installerade runt om i Sverige konstateras stora skillnader vad gäller hur väl anläggningarna är utformade och i...

Film om skötsel och utformning av växtbäddar för dagvattenhantering

RISE har tillsammans med bland andra Göteborgs stad tagit fram en kort film om skötsel och utformning av växtbäddar för dagvattenhantering.  Filmen har utvecklats inom...

Utvärdering av biofilter vid HSB Living Lab

Två biofilter har under fyra år stått i centrum i ett forskningsprojekt i Göteborg. I projektets slutrapport sammanfattas råd och erfarenheter från anläggningarna vad...

Kombinerad efterbehandling av bräddningsvatten och avloppsvatten från reningsverk

I ett tyskt försök har filterbäddar testats som dubbelt reningssteg, dels för behandling av bräddningsvatten vid kraftigt regn, dels som efterpolering av avloppsvatten från...

Recept på regnrabatt

Intresserad av att veta vad som behövs för att göra en regnrabatt i trädgården? VA SYD har inom ramen för sitt skyfallsarbete tagit fram...

Senaste artiklarna