VA-podden #31 – Anna Pettersson Skog, RISE, om biokol i dagvattenanläggningar

I det senaste avsnittet av VA-guidens podcast intervjuas hortonomen och växtbäddsexperten Anna Pettersson Skog, RISE, om användningen av biokol i dagvattenanläggningar och risken för näringsläckage från regnbäddar med gödslad biokol.

VA-podden är tillbaka! I avsnitt 31 välkomnar vi Anna Pettersson Skog, RISE, tillbaka till VA-guidens podcast. Denna gång intervjuas Anna om användningen av biokol i dagvattenanläggningar. Vi går bland annat igenom vad biokol egentligen är, hur tillverkningsprocessen kan påverka biokolets egenskaper men diskuterar också risken för näringsläckage från regnbäddar med gödslad biokol.

Lyssna på avsnittet i spelaren nedan.