VA-podden #31 – Anna Pettersson Skog, RISE, om biokol i dagvattenanläggningar

I det senaste avsnittet av VA-guidens podcast intervjuas hortonomen och växtbäddsexperten Anna Pettersson Skog, RISE, om användningen av biokol i dagvattenanläggningar och risken för näringsläckage från regnbäddar med gödslad biokol.

VA-podden är tillbaka! I avsnitt 31 välkomnar vi Anna Pettersson Skog, RISE, tillbaka till VA-guidens podcast. Denna gång intervjuas Anna om användningen av biokol i dagvattenanläggningar. Vi går bland annat igenom vad biokol egentligen är, hur tillverkningsprocessen kan påverka biokolets egenskaper men diskuterar också risken för näringsläckage från regnbäddar med gödslad biokol.

Anna Pettersson Skog är även en av föreläsarna under VA-guidens webbutbildning: Dagvattenanläggningar på bjälklag, den 14-15 november. Under två förmiddagar får du lära dig mer om hur gröna tak och gårdar kan utformas för att både gynna vegetation och omhänderta dagvatten. Läs mer om utbildningen här.

Lyssna på avsnittet i spelaren nedan.