Start Dagvatten Projekt

Projekt

Här samlar vi projekt inom dagvatten som VA-guiden är inblandad i. Ibland driver vi projekt i egen regi och ibland bistår vi andra aktörer.

Projekt

Förstudie för testbädd för dagvattenanläggningar 2020–2021

VA-guiden deltar under hösten och vintern 2020/2021 i en förstudie som ska identifitera vad som krävs för att upprätta och driva en testbädd för...

Klassning av prefabricerade reningsanläggningar för dagvatten 2020–2021

VA-guiden deltar under hösten och vintern 2020-2021 i ett projekt om bedömning och klassning av prefabricerade och kompakta dagvattenanläggningar. Klassningen kommer tillsammans med ett...