Start Dagvatten Projekt

Projekt

Här samlar vi projekt inom dagvatten som VA-guiden är inblandad i. Ibland driver vi projekt i egen regi och ibland bistår vi andra aktörer.

Projekt

Goda exempel på dagvattenlösningar i Stockholms län – en kunskapsbank och inspirationskälla!

Projektet ”Goda dagvattenexempel i Stockholm län” har drivits med syftet att lyfta fram väl fungerande dagvattenanläggningar som inspiration för alla inom dagvattenbranschen. I exemplen...