Förstudie för testbädd för dagvattenanläggningar 2020–2021

  VA-guiden deltar under hösten och vintern 2020/2021 i en förstudie som ska identifitera vad som krävs för att upprätta och driva en testbädd för dagvatten. 

  Syftet är att genomföra en förstudie som undersöker hur och var man kan anlägga och lokalisera en testbädd för dagvattenanläggningar som kan genomföra test enligt framtagen branschstandard, samt översiktligt undersöka om en sådan testbädd med fördel kan samköras med test av BDT-vattenanläggningar.

  Specifika mål med förstudien är:

  • Undersöka alternativ för möjlig placering av en sådan testbädd
  • Undersöka hur testbädden bör anläggas för att uppnå upplägg enligt föreslagen branschstandard
  • Samla erfarenheter från befintliga och/eller tidigare testbäddar inom VA-teknikområdet, för att ta lärdomar/undvika liknande misstag

  Målsättningen är att på sikt, när testbädden är anlagd, öka kunskapen om (1) olika dagvattenanläggningars prestanda, (2) avskiljning av makro- och mikroplast genom dagvattenanläggningar och (3) avskiljning av andra föroreningar genom dagvattenanläggningar.

  Projektgrupp: RISE, Urban Water Management, Rent Dagvatten, Trafikverket, Scandinavian Green Roof Institute/Blue Green City Lab och VA-guiden.