Växtbäddar på Strandvägen i fokus i ny tingsrättsdom

Strandvägen 59 i Stockholm. Växtbäddsanläggningarna syns till höger bild. Foto: Anna Pettersson Skog.
En bostadsrättsförening stämde Stockholms stad för att de ansåg att dagvatten från nyanlagda växtbäddar på Strandvägen trängt in i föreningens källarlokaler. Tingsrätten valde dock att ogilla stämningsansökan då man ansåg att föreningen inte kunnat visa på ett orsakssamband mellan de åtgärder som staden vidtagit och de vatteninträngningar som förekommit.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.