Start Taggar Domar

Tagg: Domar

Ny dom – upphävande av länsstyrelsens föreläggande enligt LAV. MMD 2018

Ny dom från Mark- och miljödomstolen (MMD) som upphäver länsstyrelsens föreläggande mot kommunen, att bilda verksamhetsområde enligt lagen om allmänna vattentjänster. Domen har inte...

Tre nya domar om va från mark- och miljööverdomstolen

De aktuella domarna handlar om förbindelsepunktens läge, om brukningsavgifter för va-tjänster efter taxeändring samt om anläggningsavgifter för små lägenheter på samma fastighet. Nedan finns kortare...

Dom om vägdagvatten och dagvattenanläggningar. MMÖD 2017

Dom i Mark- och miljööverdomstolen (MMÖD) vid Svea hovrätt 2017-10-20 mål M 11222-16. Sammanfattning:  Trafiknämnden har gjort en anmälan om inrättande av en dagvattenanläggning för att...

Dom om skadestånd för vägsalts effekt, MMÖD 2017

Dom i Mark- och miljööverdomstolen (MMÖD) 2017-10-03, mål M 10089-16. Sammanfattning Målet gäller vägdagvatten och en fastighet i Torrlösa i Svalövs kommun. Fastigheten, ett bostadshus, är...

Avslag mot ersättning för onyttigbliven avtalslösning, VA-nämnden 2013

Beslut från VA-nämnden 2013 med avslag för fastighetsägarna att få återbetalning eller mellanskillnad efter att Sandvikens kommun införlivat fastigheten i det kommunala verksamhetsområdet för...

Tidsstopp för vattenuttag

Idag är få svenska vattendomar tidsbegränsade. Det innebär att den som en gång har fått tillstånd har det för alltid. Nu vill länsstyrelsen i...

Dom om bygglov och översvämningsrisk, MMÖD 2017

Dom i Mark- och miljööverdomstolen (MMÖD) 2017-06-12, mål P 9404-16. Sammanfattning Målet gäller ett bygglov i Gävle kommun. Den klagande vill att bygglovet avslås då hon...

Dom om dagvatten i detaljplan, MMÖD 2017

Dom i Mark- och miljööverdomstolen (MMÖD) 2017-05-18, mål P 9489-16. Sammanfattning: Målet gäller en detaljplan i Gällivare kommun. Mark- och miljödomstolen (MD) i Umeå tingsrätt har...

Dom om dagvatten och dikningsföretag, MMÖD 2017

Dom i Mark- och miljööverdomstolen (MMÖD) 2017-04-19, mål M 10214-16. Sammanfattning: Målet handlar om dagvatten från fastigheter inom området för ett dikningsföretag. Länsstyrelsen i Skåne län har ställt...

Dom om vägdagvatten och dagvattenanläggningar (överklagad). MD 2016.

Dom i Mark- och miljödomstolen (MD) vid Vänersborgs tingsrätt 2016-11-29, mål M 4201-15. Sammanfattning: Miljö- och klimatnämnden i Göteborgs stad (nämnden) har förbjudit att vägdagvatten från delar...

Senaste artiklarna