PFAS-domen i Uppsala överklagas av Försvarsmakten

Försvarsmakten överklagar mark- och miljööverdomstolens dom från den 9 april i målet om PFAS-föroreningar i det kommunala dricksvattnet i Uppsala. De anser bland annat att MÖD inte tagit hänsyn till den tekniska bevisning som man lagt fram i målet.

Försvarsmakten meddelar i ett pressmeddelande att man tänker överklaga den dom som mark- och miljööverdomstolen (MÖD) meddelade den 9 april i målet om PFAS-föroreningar i Uppsalas kommunala dricksvatten. De anser bland annat att domstolen inte har tagit hänsyn till den tekniska bevisning som man lagt fram i målet.

– Mark- och miljööverdomstolen bygger sina slutsatser nästan uteslutande på Uppsala Vattens bevisning och har inte gjort en ordentlig analys och värdering av Försvarsmaktens bevisning. Stora delar av Försvarsmaktens tekniska bevisning nämns överhuvudtaget inte i domen, säger generalmajor Stefan Sandborg, chef för Försvarsstabens Stödenhet i ett pressmeddelande.

Försvarsmakten anser att det finns både juridiska och tekniska frågor, som gör att domen ska överklagas med ansökan om prövningstillstånd till Högsta domstolen (HD). HD har därefter att avgöra om prövningstillstånd ska meddelas, det vill säga om domen skulle ha prejudicerande betydelse och vara till ledning för hur andra liknande fall ska bedömas.

I domen från MÖD ansågs Försvarsmakten skyldiga att betala 37 miljoner plus rättegångskostnader till Uppsala Vatten för de investeringar man gjort i PFAS-rening av det kommunala dricksvattnet. VA-bolaget fick dock ingenting för de framtida kostnader som man också yrkat att få ersättning för.

Relaterat

PFAS-domen i Uppsala – Försvarsmakten är skadeståndsskyldiga, 9 april 2024

(Inloggning till VA-guidens VA-planeringssidor krävs)