Start Taggar PFAS

Tagg: PFAS

5 mars, Domarna i PFAS-målen om dricksvatten – webbinarium

Välkommen att boka dig till VA-guidens webbinarium den 5 mars 2024 om domarna i PFAS-målen, vad domarna innebär och vad får de för konsekvenser....

Stora kostnader för PFAS-rening i Sveriges vattenverk

Om två år träder nya hårdare gränsvärden för PFAS i dricksvatten i kraft. Flera kommunala vattenverk kommer behöva installera ny reningsteknik för att rena...

Långa spridningsvägar för PFAS-föroreningar ger utmaningar i vattenskyddsområde

Nu har en ny kartläggning av PFAS-föroreningar i Östra Mälarens vattenskyddsområde gjorts som pekar på att åtgärder behöver sättas in på många platser i...

Högsta domstolen fastställer VA-bolags skadeståndsskyldighet gällande PFAS-exponering

Under 2014 uppmättes bland de högsta PFAS halterna i världen i blodet hos kommuninvånare i Kallinge. Invånarna hade fått dricksvatten levererat från kommunens vattenverk...

Högsta domstolen ger prövningstillstånd i målet om skadestånd för PFAS i Kallinges dricksvatten

Högsta domstolen ger prövningstillstånd för målet med PFAS i det kommunala dricksvattnet i Kallinge. Flera kommuninvånare har stämt VA-bolaget om skadeståndsansvar för vållande av...

Dom från Hovrätten: Inget skadeståndsansvar i PFAS-målet i Ronneby

I tingsrätten dömdes Ronneby Miljö och Teknik skyldig att betala skadestånd till ett antal personer som väckt talan mot VA-bolaget, på grund av höga...

Skärpta kemikalielagstiftningar och effekten på halter i bottensediment

Forskare har analyserat halter av 90 olika föroreningar i sedimentkärnor från i Skagerrak. Resultatet visar på samband mellan minskade föroreningshalter i sediment och tidpunkter...

Höga halter av PFAS sätter stopp för batterifabrik i Göteborg

Länsstyrelsen har, om än tillfälligt, satt stopp för detaljplanen för Northvolts nya batterifabrik i Göteborg. Orsaken är framför allt höga halter av PFAS och...

Nya gränsvärden föreslås för PFAS, arsenik, bly och kadmium i dricksvatten

Livsmedelsverket föreslår i nya föreskrifter betydligt skärpta gränsvärden för bland annat PFAS i kommunalt dricksvatten samt dricksvatten från offentliga och kommersiella verksamheter. Även nya...

PFAS-målet i Uppsala prövas i högre instans

Efter avslag i första instans tas Uppsala Vattens stämning av Försvarsmakten upp i mark- och miljööverdomstolen. VA-bolaget kräver Försvarsmakten på 252 miljoner kronor för...

Senaste artiklarna