Start Små avlopp

Små avlopp

Hur dimensionera bädden när ett förstärkningslager läggs på? Och hur lång uppehållstid behövs?

Fråga: Frågan gäller uppehållstid och dimensionering av infiltration/markbädd när ett förstärkningslager läggs på.Exempel: Ett standardhushåll (5 pe) med WC+BDT (200 l/pe/dygn) ska anlägga en...

Dags att anmäla sig till Nätverksträff om VA-rådgivning – 7/11 i Norrtälje

Varmt välkommen till Nätverksträff om VA-rådgivning den 7 november i Norrtälje! Nu är programmet färdigt och anmälan öppen till träffen så skynda att anmäla...

Skötselkrav – är det bäst att ställa dem i tillståndet eller i ett föreläggande?

Fråga: När vi beviljar tillstånd till en ansökan om enskilt avlopp förelägger vi i efterhand om krav på skötsel. Detta gäller alla avloppslösningar utom...

Slaktlada med mycket låg belastning – kan den ändå orsaka olägenhet?

Fråga: År 2017 fick vi ett expertsvar på "Långt ärende om avlopp från slaktlada".  Efter det har vi kollat grundvattennivån i den otäta gamla...

Ny vägledning för prövning av små avlopp

Vägledningen för prövning från Havs- och vattenmyndigheten (HaV) innehåller bland annat nyheter om att bedöma grundvattennivåer och skydd av dricksvatten, ger ett tydligare fokus...
provhål till infiltrationsprov fr 1962

Infiltrationsprov i grund provgrop – hur bra är den metoden?

Fråga: I vår kommun har vi börjat fått in enstaka ansökningar där det gjorts ett infiltrationsprov i en grund provgrop (ca 50 cm). Vid...

BDT-avlopp uppströms vattentäkter

Bakgrund: Ett nybygge lämnade in en ansökan om en trekammarbrunn och en markbädd. Placeringen var tänkt ovanför 5 borrade vattentäkter. Jag begärde in en...
David Eveborn, SGU

David Eveborn ny grundvattenexpert på VA-guiden

Till vardags arbetar David som grundvattengeolog på SGU. Förra året arbetade han bland annat med att ta fram underlaget som rör grundvatten i HaVs...

Det gemensamma avloppet är dåligt och grannarna osams – hur handlägga ansökan?

Bakgrund: Vi har en fastighet i vår kommun med 5 delägare. På fastigheten finns ett permanentboende där 2 av fastighetsägarna bor permanent (Hus A),...

Ställ dina frågor senast 18 oktober inför intervju med juristen Anna Marcusson, SKL

Avloppsguidens användarförening har stämt träff med Anna Marcusson som är förbundsjurist hos SKL för en filmad intervju. Styrelsen behöver dina frågor senast 18 oktober...

Senaste artiklarna