Start Små avlopp

Små avlopp

Teknikträff med Topas Vatten om Topas Plus 5, dokumentation 6 februari 2024

Den 6 februari 2024 bjöd VA-guiden in till en digital teknikträff med Topas Vatten om Topas Plus 5. Gustav Hedlund presenterade minireningsverkets funktion, olika...

Måste vi fatta beslut om att upphäva förbudsföreläggandet när avloppet är åtgärdat?

Mathias Hultberg på VA-guiden svarar att förbudet normalt sett förfaller när den nya avloppsanläggningen är tagen i bruk, men att det är bra att...

En VAK-hälsning från Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik

Jonas Christensen är miljöjurist vid Ekolagen Miljöjuridik. Under VAK kommer han att delta i två expertpaneler om juridik samt hålla en föreläsning om rättsliga...

Åtgärdstakten för små avlopp – årets kommunundersökning

Sedan 2006 har VVS-fabrikanterna i samarbete med Maskinentreprenörerna gjort en årlig kommunundersökning om åtgärdstakten för små avlopp. Undersökningen skickas ut till samtliga 290 kommuner...

Juristerna på Nordenswan Carlsson är nya experter på VA-guiden

VA-guidens populära tjänst Fråga experten fortsätter att växa med ännu fler experter. Vi är mycket glada att hälsa juristfirman Nordenswan Carlsson välkommen till VA-guidens...

Kolla er länk om små avlopp på avloppsguiden.se

På avloppsguiden.se finns uppgifter till miljökontoret. Hjälp oss att hålla er länk och era uppgifter uppdaterade. När husägare besöker avloppsguiden.se hamnar de förr eller senare...

Kingspan BAGA företagssvar om provgropar, markbäddar och för små bäddar

Kingspan BAGA har nämnts i två trådar på Avloppslistan under hösten. Kingspan BAGA har fått ta del av de anonyma inläggen enligt Avloppslistans regler....

Stefan Blomqvist vid Österlen VA tilldelas Avlopp & Kretsloppspriset 2024

Stefan Blomqvist får priset för sitt framsynta och idoga arbete för att få till cirkulära lösningar för vatten och avlopp. Juryn lyfter fram det nära...

Gäller servitutet efter avstyckning av fastigheten?

Anders Eckerstig från Torkel Öste Fastighetskonsulter förklarar vad ett officialservitut och ett avtalsservitut är. Om det handlar om ett officialservitut och avloppsanläggningen är samma...

Vill du delta i Erfarenhetsnätverket för Enskilt dricksvatten 2024?

Det finns en rad möjligheter, utmaningar och frågor kopplade till enskild  dricksvattenförsörjning, exempelvis kunskap kring tillgång och kvalitet, kravställning vid bygglov, hantering av omvandlingsområden,...

Senaste artiklarna