Start Små avlopp

Små avlopp

Pengar i timglas

Får vi debitera tiden som det tar att handlägga miljösanktionsavgift?

Fråga: Vi har några frågor angående debitering av handläggning. 1. Får man debitera handläggning av miljösanktionsavgift? Vi har sett på avloppslistan att man i någon...

Kursen Juridik och teknik för små avlopp 1-2/12 blir webbutbildning

VA-guiden bjuder in till två utbildningsdagar på webben med tre experter från VA-guidens Fråga experten. Föredrag varvas med diskussionspass utifrån deltagarnas behov. Vi hoppades på...
fuktskada

Ska vi ta hänsyn till risk för fuktskada på huset vid prövning av avloppstillstånd?

Fråga: Vi har fått en ansökan om gemensam avloppsanläggning, fastigheten är ganska liten och fastighetsägaren ville helst lägga biomodul i trädgården mellan huset och...

Rapport om markbaserade avloppsanläggningar för mer än 50 pe

Svenskt Vatten Utveckling (SVU) har låtit RISE studera markbaserade avloppsanläggningar för över 50 personekvivalenter (pe) av typen markbäddar och infiltrationsanläggningar. Rapporten presenterar ett förslag...

Minireningsverk som inte fungerar – vad göra?

Fråga: Vi har ett par fastighetsägare med gemensamt reningsverk som anlades 2019. Det visar sig att det inte alls fungerar. Fastighetsägarna tog prov i...
Avloppslistan

Inlägg på Avloppslistan augusti 2020

Här finns de inlägg som kommit ut på listan i diskussioner som startats mellan den 1-31 augusti 2020. Inläggen återges anonymt. Om du vill...

Kan vi förelägga kommunen att tömma slam på en fastighet?

Fråga: Vi har frågeställningar angående slamtömning på en fastighet och kommunens renhållningsansvar kopplat till detta. Aktuell fastighet har förbud mot utsläpp av avloppsvattnet till sin...

Möjlighet till att i samverkan utveckla prövningen av små avlopp

Under hösten 2020 finns möjlighet att tillsammans med andra kommuner söka LOVA-medel för att under 2021 utvärdera sin egen prövningsprocess och följa upp funktionen...

Jenny Westin från Avfall Sverige ny i VA-guidens expertpanel

Vi är glada att kunna förstärka expertpanelen när det gäller omhändertagande av avfall samt kretsloppsfrågor kopplat till små avlopp. Jenny Westin är rådgivare på...
Slamtömning

Hur ofta behöver slamavskiljare för BDT tömmas?

Fråga: Vi undrar hur ofta det behövs slamtömning av en slamavskiljare för enbart BDT-avlopp? Beroende på slamavskiljarens våtvolym givetvis. Det är lämpligt att reglera tömning...

Senaste artiklarna