Start Små avlopp

Små avlopp

Avhandling om små avlopp och cirkulära VA-lösningar – funktion, hållbarhet och implementering

Fosforrening, utsläpp av indikatorbakterier och hållbarhetsbedömningar av små avlopp samt vad som står i vägen för implementering av kretsloppslösningar, det handlar den avhandling om...

Årsmöte för Avloppsguidens användarförening den 31 mars 2023

Avloppsguidens användarförening kallar till årsmöte under förmiddagen fredag den 31 mars. I anslutning till årsmötet håller föreningen även ett webbinarium. Vi inleder träffen med ett...

Vi välkomnar en ny jurist till expertpanelen

Nu har vi ytterligare en jurist i VA-guidens expertpanel: Kristina Ståhl-Gustafsson. Kristina har nästan 30 års erfarenhet av arbete med miljöjuridiska frågor. Hon kommer...
Röd lada övervuxen med gröna växter

Hur går vi vidare vid tillsyn när vi inte hittar avloppsanläggningen?

Miljöjurist Kristina Ståhl-Gustafsson beskriver miljökontorets juridiska möjligheter om inspektörerna inte lyckas lokalisera avloppsanläggningen. Hon poängterar att det behövs kunskap om förhållandena på platsen för...
rött hus med vita knutar med fruktträd

Hur ska man upphäva förbud med vite och ta bort anteckning ur fastighetsregistret?

Mathias Hultberg från VA-guiden svarar att ett beslut med vite upphävs på samma sätt som ett beslut utan vite. Det behövs inte något beslut...

Kingspan BAGA företagssvar om markbädd

I ett inlägg på Avloppslistan jämförde en inspektör läggningsanvisningarna för Kingspan BAGAs biomoduler med en annan tillverkares anvisningar. Patrik Ellis på Kingspan BAGA kommenterar...

Presentation av expertpanelen för små avlopp på VAK 2023

På Vatten Avlopp Kretslopp 2023 i Helsingborg den 15-16 mars har vi två expertpaneler som svarar på frågor som våra deltagare har skickat in...
Jakob Ottoson, Livsmedelsverket

Jakob Ottoson pratar om smittskydd för små avlopp på VAK

Jakob Ottoson är mikrobiolog och arbetar som riskvärderare på Livsmedelsverket. Han har lång och gedigen erfarenhet av att bedöma många olika sorters smittrisker. På...

LOVA-projekt i Uppsala för effektivare tillsynsmetod av minireningsverk

Hur kan tillsynen av små avlopp bli mer effektiv? Det undersöker ett LOVA-projekt Uppsala. Projektet tar fram anpassade checklistor och egenkontrollprogram. Miljöförvaltningen berättar om...

Dokumentation från webbinarium 13 januari – att ansöka om utdömande av vite

VA-guiden anordnade tillsammans med Avloppsguidens användarförening ett webbinarium om att ansöka om utdömande av vite den 13 januari. Om du inte hade möjlighet att...

Senaste artiklarna