Start Små avlopp

Små avlopp

Maxeco företagssvar om sina reningsresultat

Maxeco är ett så kallat retrofit-kit som placeras i slamavskiljaren. En kommun som godkänt en sådan anläggning menar att den inte ens klarar normal...

VA-podden #29– Willy Røstum Thelin, SINTEF, om tekniskt godkännande för minireningsverk

I avsnitt #29 av VA-podden får vi lyssna på Willy Røstum Thelin. Ett av hans projekt på SINTEF är ett tekniskt godkännande (TG-ordning) av...

Teknikträff med 4evergreen om BioCleaner, dokumentation 2023

Den 25 april 2023 bjöd VA-guiden in till en digital teknikträff med företaget 4evergreen om minireningsverket BioCleaner. Träffen rörde både reningsprocesserna i verket och...

Dokumentation från webbinarium 3 maj – sammanställning av enkät om miljökontorens prövning av små avlopp

Den tredje maj hölls avloppsguidens användarförenings årsmöte 2023. I samband med årsmötet anordnades ett webbinarium där VA-guiden presenterade sin sammanställning av svaren på enkäten...
fosfor filter material

När slutar använt fosforfiltermaterial att vara avfall? Och vem får ta hand om det?

För att ett avfall ska sluta klassas som ett avfall krävs att det genomgått ett återvinningsförfarande, berättar Jenny Westin från Avfall Sverige. Fastighetsägaren kan...

Miljökontorens prövning av små avlopp, sammanställning av enkät hösten 2022

Avloppsguidens användarförening synliggör hur olika miljökontor arbetar. Ta del av sammanställningen av 45 frågor om miljökontorens handläggning av ansökningar och anmälningar. Syftet med enkäten...

Måste vi skriva in i våra beslut att vi kommer att ansöka om inskrivning i fastighetsregistret?

Miljöjurist Kristina Ståhl-Gustafsson svarar att tillsynsmyndigheten inte måste underrätta fastighetsägaren om inskrivning av beslut i fastighetsregistret, men att det är bra att göra det...

Teknikträff med Uponor och Acona om Uponor Clean I och WehoPuts, dokumentation april 2023

Den 18 april 2023 bjöd VA-guiden in till en digital teknikträff med företagen Uponor och Acona om minireningsverken Uponor Clean I och WehoPuts. Presentationen...

Ny vägledning om prövning av vattenförsörjning vid bygglov och förhandsbesked

Boverket har publicerat en ny vägledning för prövning av vattenförsörjning utanför detaljplan. Syftet med vägledningen är att ge stöttning vid handläggning av förhandsbesked och...

Årets VA-hjälte om vägledning för små avlopp, vattentjänstplaner och flexibel behovsbedömning

Konferensen Vatten Avlopp Kretslopp är över för i år men arbetet för ett rent vatten fortsätter. VA-guiden intervjuade årets VA-hjälte Annafia Jansson med frågor...

Senaste artiklarna