Start Små avlopp

Små avlopp

Förbud mot utsläpp och infomaterial översatt till engelska – se exempel från Kungsbacka

För att underlätta kommunikationen med utländska fastighetsägare har Kungsbacka kommun låtit översätta blankett med förbud mot utsläpp, delgivningskvitto, tidkort och faktureringskvitto samt sin informationsbroschyr...

Miljöbalken finns på engelska

Visste du att miljöbalken finns översatt till engelska? Den kan vara bra att ha i kommunikationen med utländska fastighetsägare.Miljöbalken på engelska hittar du på...

Redaktören rekommenderar #6 små avlopp: Produktregistret och marknadsöversikten

I sista inlägget i vår sommarserie "Redaktören rekommenderar" om små avlopp tipsar vi om våra två olika ställen att se produkter för enskilt avlopp.I...

Redaktören rekommenderar #5 små avlopp: Så fungerar biologisk rening av fosfor, kväve och kol...

Vår mikrobiologi-expert Mikael Pell ger oss en mycket bra baskurs i vad som händer vid biologisk rening i minireningsverk, plus uppskattar reningskapaciteten i ett...
Avloppslistan

Avloppslistan inlägg juni 2019

Här finns de inlägg som kommit ut på listan i diskussioner som startats mellan den 1-30 juni 2019. Inläggen återges anonymt. Om du vill...

Redaktören rekommenderar #4 små avlopp: Hydrogeologi – en viktig del av inspektörens vardag

SGU hade en seminariedag om hydrogeologi speciellt anpassat för dig som miljöinspektör. Mycket av det som togs upp under dagen kommer också att finnas...
Avloppslistan

Avloppslistan inlägg maj 2019

Här finns de inlägg som kommit ut på listan i diskussioner som startats mellan den 1-31 maj 2019. Inläggen återges anonymt. Om du vill...
pratbubblor

Redaktören rekommenderar #3 små avlopp: Exempel på kommundokument att inspireras av

När vi lägger ut exempel på dokument som någon kommun arbetat fram blir de inläggen ofta bland de mest klickade. Här återfinner du de...
Avloppslistan

Avloppslistan inlägg april 2019

Här finns de inlägg som kommit ut på listan i diskussioner som startats mellan den 1-30 april 2019. Inläggen återges anonymt. Om du vill...

Vatten- och avloppsfrågor i Almedalen 2019

Som vanligt har vatten- och avloppsfrågorna varit på tapeten under Almedalsveckan - om än kanske lite mindre än tidigare år?Vill du ha koll...

Senaste artiklarna