Utformning av biofilter för ökad fördröjning av dagvatten

En biofilteranläggning i Malmö. Anläggningen har inget med den aktuella studien att göra. Foto: VA-guiden.
I en broschyr från Luleå tekniska universitet sammanfattas en utvärdering av hur olika designparametrar påverkar flödesfördröjning i biofilter. Resultatet visar bland annat att en balans mellan lagring av vatten på ytan i anläggningen, tjockleken på filtermaterialet och tjockleken på dräneringslagret är viktigt för att uppnå maximal volymreduktion.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.