Start Taggar Luleå Tekniska Universitet

Tagg: Luleå Tekniska Universitet

Hur giftig är avrinningen från olika byggnadsmaterial?

Avrinning från kopparplåt har stark skadlig effekt på flera vattenlevande organismer. Det är en av slutsatserna i en ny studie från Luleå tekniska universitet,...

Zeolitfilter för rening av dagvatten från koppartak

Forskare vid Luleå tekniska universitet har utvärderat ett reningssystem med zeolitfilter som metod för att avskilja koppar och zink i dagvatten från koppartak. Enligt...

Ny studie om avvattning av sediment från dagvattendammar med hjälp av polymerer

Forskare vid Luleå tekniska universitet har utvärderat effekten av att använda tillsats av polymerer under sedimentavvattning vid sugmuddring av dagvattendammar. Resultatet visade bland annat...

Hur uppnås en bättre dagvattenhantering inom järnvägssektorn?

Forskare vid Luleå tekniska universitet har i ny rapport sammanställt kunskap om vilka föroreningar som järnvägsinfrastruktur bidrar med till dagvatten och ger förslag på...

”Svampen” – ett nytt koncept för att lagra och fördröja dagvatten

Vid Luleå tekniska universitet utvecklar forskare ett helt nytt sätt att hantera dagvatten – Svampliknande Porösa Kroppar, eller ”Svampen”. VA-guiden pratade med Ana Barcot,...

Utformning av biofilter för ökad fördröjning av dagvatten

I en broschyr från Luleå tekniska universitet sammanfattas en utvärdering av hur olika designparametrar påverkar flödesfördröjning i biofilter. Resultatet visar att en balans mellan...
Titelsidan av LTU:s rapport och exempelbilder på checklistor

Drift- och underhållsinstruktioner för markbaserade anläggningar, LTU:s utvärdering

Luleå tekniska universitet har undersökt dagens drifts- och underhållsinstruktioner för markbaserade anläggningar och föreslår fem aspekter som bör läggas till. Rapporten identifierar anläggaren som...

VA-branschen samlas i Luleå för att diskutera framtidens VA och vattnet i det hållbara samhället

Den 28–29 november bjuder Luleå tekniska universitet in till en konferens i Luleå om framtidens VA och vattnet i det hållbara samhället. Alexandra Müller,...

Kemisk fällning – en möjlig reningsmetod för dagvatten?

Hur väl fungerar kemisk fällning som metod för att rena dagvatten? Detta har undersökts i en studie vid Luleå tekniska universitet. Resultatet från genomförda...

28 mars, webbinarium om mikroföroreningar från infiltrationsanläggning

Kompetensnätverket Dag&Nät vid Luleå tekniska universitet erbjuder webbinarium under våren 2023. Den 28 mars kl 10 handlar det om spridning av mikroföroreningar från en...

Senaste artiklarna