Hur giftig är avrinningen från olika byggnadsmaterial?

Avrinning från kopparplåt har stark skadlig effekt på flera vattenlevande organismer. Det är en av slutsatserna i en ny studie från Luleå tekniska universitet, där forskare har utvärderat hur avrinningen från olika byggnadsmaterial påverkar livet i vattendrag och sjöar.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.