Start Taggar Föroreningar

Tagg: Föroreningar

Det som göms i snö kommer upp i tö

Med syftet att öka förståelsen för föroreningar i snö längs med våra vägar har man i en ny labstudie undersökt andelen metaller och PAHer...

Föroreningar i dagvatten från olika byggnadsmaterial

I en studie utförd vid Luleå Tekniska Universitet har urlakning av föroreningar från exteriöra byggnadsmaterial till dagvatten undersökts. Urlakning av föroreningar från byggnadsmaterial utgör en...

Belastning och påverkan från dagvatten

Svenska MiljöEmissionsData (SMED) har tagit fram en ny rapport där kunskap om belastning av föroreningar från dagvatten till vattenrecipienter sammanställts. Studien är en del...

Dagvattenkvalitet – en kunskapssammanställning

I en ny SVU-rapport ges en kunskapssammanställning om bl a dagvattenföroreningars variation i koncentration och mängd mellan olika platser och årstider, provtagning och dagvattenmodeller. Genom...

Dagvatten största källan till koppar i fritidsbåtshamnar

Halter av bl a koppar har undersökts i två småbåtshamnar i Göteborg. Resultaten från provtagningen visar att dagvatten bidrar med störst andel av biotillgänglig...

Årets biltvättarkommun 2018

Branschorganisationen Svensk bensinhandel har inom ramen för projektet Hållbar biltvätt utsett "Årets biltvättkommun 2018".Utmärkelsen delas ut med syfte att lyfta fram och uppmärksamma kommuner...

Forum för kemikaliesmart byggande – tema dagvatten

I ett seminarium riktat till intresserade av hållbart byggande diskuteras bl a hur valet av byggmaterial påverkar föroreningsinnehållet i dagvatten. I seminariet, arrangerat av Stockholms...

Kan behandlad sand göra dricksvatten av dagvatten?

I ett projekt vid UC Berkeley har behandlad sand som reningsmetod gett förhoppningar om att göra dagvatten drickbart.Genom att använda en mineralbehandlad sand som...

Pengar till rening av läkemedelsrester och mikroplast i avloppsreningsverk

Svenskt Vatten får närmare 400 000 kronor av Naturvårdsverket för att starta en beställargrupp för avancerad rening av läkemedelsrester, mikroplaster och andra föroreningar.Syftet med...

SVU-rapport om slam

Svenskt vatten har nu publicerat en kunskapssammanställning som handlar om slamspridning och oönskade organiska ämnen, Avloppsslam på åkermark – vad behöver vi veta om oönskade...

Senaste artiklarna