Kommunikation kring PFAS – referat från nätverksträff

Under maj anordnade Svenskt Vatten en nätverksträff om PFAS med tre spår: uppströmsarbete, reningsmetoder och kommunikation. Jenny Holmberg, Mälarenergi, var en av föreläsarna och berättade om hur just VA-bolaget kommunicerar med kunder när det gäller PFAS.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.