Start Taggar Svenskt Vatten

Tagg: Svenskt Vatten

VA-taxor sammanställning och trender för 2024

Vad fick man betala för allmänna VA-tjänster under 2024 i olika kommuner? Svenskt Vatten har sammanställt statistik i den årliga taxeundersökningen. VA-organisationerna påverkas tydligt...

Kommunikation kring PFAS – referat från nätverksträff

Under maj anordnade Svenskt Vatten en nätverksträff om PFAS med tre spår: uppströmsarbete, reningsmetoder och kommunikation. Jenny Holmberg, Mälarenergi, var en av föreläsarna och...

Rapporten om att spara vatten med kommunikation och digitala vattenmätare

Få till bestående beteendeförändringar i hushållens vattenanvändning med kommunikation och riktade åtgärder? I en pilotstudie har Håbo, Kalmar, Tingsryd och Värmdö med hjälp av...

SVU-projekt ska undersöka samverkansformer för dagvatten och skyfall

Ett nytt SVU-projekt ska undersöka olika samverkansformer för gemensamma dagvatten- och skyfallsåtgärder. Utgångspunkten är fallstudier i fyra kommuner, med fokus på olika överenskommelser eller...

Mät smart och målmedvetet för att få syn på kommunala vattentjuvar

Hur mycket vatten förbrukar en kommuns olika verksamheter? Det är något man har tittat närmare på i ett SVU-projekt lett av forskningsinstitutet RISE. Projektidén...

Återvinning av avloppsvatten – en nulägesbeskrivning ur ett europeiskt perspektiv

Hur långt länderna i Europa kommit vad gäller återvinning av avloppsvatten varierar mycket, trots att listan med drivkrafter är lång. Det visar en enkätundersökning...

Nytt stöd för att effektivisera byte av vattenmätare

Många VA-verksamheter arbetar med att byta ut befintliga vattenmätare till fjärravlästa för att effektivisera sitt arbete och för att få bättre kontroll på sitt...
Reningsverk sol

Fortsatt hög kvalitet och stabil leverans av vattentjänster från VA-verksamheter trots inflation

Nu har Svenskt Vatten publicerat rapporten om basfakta och driftresultat för år 2022. Statistiken pekar på både oförändrade och förbättrade parametrar under 2022 jämfört...
En flytande våtmark i en skärmbassäng.

Rening av dagvatten i flytande våtmark − reningseffektivitet i olika miljöer

I en rapport från Svenskt Vatten Utveckling presenteras en utvärdering av flytande våtmarker som reningsanläggning för dagvatten i svenskt klimat. Studien visar att anläggningen...

Kemisk fällning – en möjlig reningsmetod för dagvatten?

Hur väl fungerar kemisk fällning som metod för att rena dagvatten? Detta har undersökts i en studie vid Luleå tekniska universitet. Resultatet från genomförda...

Senaste artiklarna