Start Taggar Svenskt Vatten

Tagg: Svenskt Vatten

Svenskt Vatten hotas med stämning på en miljon kronor

Svenskt Vattens avrådan från att köpa träningskläder behandlade med silver upprör. Tillverkaren Polygiene hotar med att lämna in en stämningsansökan till Patent- och marknadsdomstolen...

Rapport om metanemissioner

Svenskt Vatten Utveckling har publicerat en ny rapport om egenkontroll och utsläpp av metan från olika biogassystem. Rapporten är produkten av ett samarbete mellan Avfall...

SVU-rapport från VA-Teknik Södra

Flera nya SVU-rapporter har publicerats för allmänheten den senaste tiden. Från klustret VA-Teknik Södra har en sammanfattning med ett urval från de viktigaste forskningsprojekten...

Väderradarteknik inom VA-området – test av metodik

I en ny SVU-rapport redovisas en litteraturstudie av X-bandsteknik, som har använts i ett pilotprojekt på Dalby vattentorn i Lunds kommun. Bakom rapporten står...

Studie om avskiljning av mikroföroreningar

I en ny SVU-rapport har får man ta del av resultat ifrån en studie med rening av avloppsvatten med hjälp av olika filter för...

Forskning- och innovationskonferens för hållbara vattentjänster

I år samarrangeras Sweden Water Research-dagen med Svenskt Vattens Forsknings- och innovationskonferens i Malmö. Tillsammans lyfter vi fram frågor om säkert dricksvatten, hållbara dagvattenlösningar...

2017-års siffror för REVAQ-arbetet

Nu är 2017 års siffror från Revaqs arbete sammanställt. Underlaget kommer från de 42 st Revaq-certifierade reningsverk runt om i Sverige. Man konstaterar bland...

VA-taxa tillräckligt verktyg för att finansiera skyfallsåtgärder

Det är en av slutsatserna från utredningen av hållbara vattentjänster som blev offentlig den 28 maj och som nu ska ut på remiss. Här...

SVU-rapport om slam

Svenskt vatten har nu publicerat en kunskapssammanställning som handlar om slamspridning och oönskade organiska ämnen, Avloppsslam på åkermark – vad behöver vi veta om oönskade...

Organisering och styrning av kommunal VA-verksamhet, SVU rapport

Hur får man en framgångsrik va-organisation? Vilka fallgropar finns och hur kan man bli bättre? Olikheterna mellan Sveriges kommuner är nog många men vilka...

Senaste artiklarna