Start Taggar Svenskt Vatten

Tagg: Svenskt Vatten

Forskning- och innovationskonferens för hållbara vattentjänster

I år samarrangeras Sweden Water Research-dagen med Svenskt Vattens Forsknings- och innovationskonferens i Malmö. Tillsammans lyfter vi fram frågor om säkert dricksvatten, hållbara dagvattenlösningar...

2017-års siffror för REVAQ-arbetet

Nu är 2017 års siffror från Revaqs arbete sammanställt. Underlaget kommer från de 42 st Revaq-certifierade reningsverk runt om i Sverige. Man konstaterar bland...

VA-taxa tillräckligt verktyg för att finansiera skyfallsåtgärder

Det är en av slutsatserna från utredningen av hållbara vattentjänster som blev offentlig den 28 maj och som nu ska ut på remiss. Här...

SVU-rapport om slam

Svenskt vatten har nu publicerat en kunskapssammanställning som handlar om slamspridning och oönskade organiska ämnen, Avloppsslam på åkermark – vad behöver vi veta om oönskade...

Organisering och styrning av kommunal VA-verksamhet, SVU rapport

Hur får man en framgångsrik va-organisation? Vilka fallgropar finns och hur kan man bli bättre? Olikheterna mellan Sveriges kommuner är nog många men vilka...

Ny rapport om va-taxa med dagvattenavgift

I höstas kom rapporten Regnpengen- VA-taxa med dagvattenavgifter som styr mot hållbara dagvattenhantering från Svenskt Vatten Utveckling. Nu finns rapporten öppen för alla. Rapporten innehåller...

Omorganisation och uppsägningar på Svenskt Vatten

Branschorganisationen Svenskt Vatten har under hösten 2017 omorganiserats och i samband med det sades två personer upp. Under december har dessutom flera medarbetare sagt upp sig...

Lagen om allmänna vattentjänster

Kurs från Svenskt Vatten som ger grundläggande kunskaper kring lagens regler om rättsförhållandet mellan VA-huvudman och abonnent samt information om gällande rättspraxis. Kursens syfte...

SVU-rapport om privata servisledningar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten

Det har kommit en ny rapport från Svenskt Vatten Utveckling om privata servisledningar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten där längden av alla Sveriges privata...

Att definiera normaldagvatten: förslag och resonemang, SVU 2017

Utdrag ur sammanfattningen Projektet har utrett om VA-huvudmannens skyldighet kan begränsas till ett ”hushållsdagvatten” på motsvarande sätt som dricksvatten- och spillvattentjänsterna är kopplade till hushållens behov....

Senaste artiklarna