Start Taggar Svenskt Vatten

Tagg: Svenskt Vatten

Ny rapport om va-taxa med dagvattenavgift

I höstas kom rapporten Regnpengen- VA-taxa med dagvattenavgifter som styr mot hållbara dagvattenhantering från Svenskt Vatten Utveckling. Nu finns rapporten öppen för alla. Rapporten innehåller...

Omorganisation och uppsägningar på Svenskt Vatten

Branschorganisationen Svenskt Vatten har under hösten 2017 omorganiserats och i samband med det sades två personer upp. Under december har dessutom flera medarbetare sagt upp sig...

Lagen om allmänna vattentjänster

Kurs från Svenskt Vatten som ger grundläggande kunskaper kring lagens regler om rättsförhållandet mellan VA-huvudman och abonnent samt information om gällande rättspraxis. Kursens syfte...

SVU-rapport om privata servisledningar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten

Det har kommit en ny rapport från Svenskt Vatten Utveckling om privata servisledningar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten där längden av alla Sveriges privata...

Att definiera normaldagvatten: förslag och resonemang, SVU 2017

Utdrag ur sammanfattningen Projektet har utrett om VA-huvudmannens skyldighet kan begränsas till ett ”hushållsdagvatten” på motsvarande sätt som dricksvatten- och spillvattentjänsterna är kopplade till hushållens behov....

Rapport från Svenskt Vatten utveckling om ammoniakhygienisering för säker användning av slam i odling

Rapporten som nu finns tillgänglig för alla på Svenskt Vattens hemsida är skriven av Björn Vinnerås, Annika Nordin och Håkan Jönsson SLU. Rapporten sammanställer kunskapsläget...

Dricksvattenteknik för miljö- och livsmedelsinspektörer

Svenskt Vatten ger kurs för dig som arbetar som miljö- och/eller livsmedelsinspektör. Grundläggande genomgång i dricksvattenteknik, begrepp och regelverk. Studiebesök med fokus på vad...

Reflektioner från seminarium 1/6-2017

Svenskt Vatten arrangerade innan sommaren seminariet Bostäder + VA = sant! VA-planeringsguiden deltog och har skrivit reflektioner från seminariet.

Att definiera normaldagvatten: förslag och resonemang, SVU 2017

Utdrag ur sammanfattningen Projektet har utrett om VA-huvudmannens skyldighet kan begränsas till ett ”hushållsdagvatten” på motsvarande sätt som dricksvatten- och spillvattentjänsterna är kopplade till hushållens behov....

Rapport om anläggningsavgift och särtaxa

I januari kom en rapport från Svenskt Vatten Utveckling (SVU) om anläggningsavgifter och särtaxa. Rapporten tar upp att det är stora skillnader mellan kommunerna när...

Senaste artiklarna