Seminarium om utsläppskontroll den 15 november, digitalt eller på plats i Uppsala

Vi välkomnar alla med intresse och kunskap om markbaserade anläggningar för spillvattenrening till att delta i ett seminarium om utsläppskontroll den 15 november.

Tisdag 15 november, kl. 9.30–15.30, anordnar RISE ett seminarium med fokus på utsläppskontroll för markbaserade anläggningar över 50 pe. Seminariet är en del av ett SVU-projekt och projektpartnerna Svenskt Vatten, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och VA-guiden kommer att närvara under dagen.

Målgrupp
Vi välkomnar alla som arbetar med kommunalt VA eller på kommunala miljökontor och alla andra med intresse och kunskap om markbaserade reningsanläggningar att delta.

Vi kommer att skicka ut ett underlag med information inför seminariet för den som vill läsa på i förväg. Att läsa på underlaget i förväg är dock helt frivilligt och vi kommer gå igenom det viktigaste under seminariet.

Delta på plats eller digitalt
Den som har möjlighet att delta fysiskt på plats är välkommen till RISE i Uppsala, Ultunaallén 4. Det är också möjligt att delta digitalt. Seminariedagen är kostnadsfri och vi bjuder på lunch och eftermiddagsfika för er som närvarar på plats.

Anmälan
Ni anmäler er genom att skicka ett e-postmeddelande med namn och organisation till [email protected] senast 10 november. Meddela även om ni planerar att delta fysiskt eller digitalt, samt eventuella allergier/kostpreferenser om ni planerar att delta fysiskt. Seminariet är kostnadsfritt.

Inbjudan och preliminärt program (klicka för att ladda ner pdf).

Preliminärt program:

Tid: Aktivitet:
9.30 – 10.45 Introduktion: Välkomna, praktisk information och bakgrund kring projektet bakom seminariet.
Pass 1: Revidering av avloppsdirektivet och hur det påverkar avloppsanläggningar i Sverige

  • Presentation och frågestund
Pass 2: Utsläppskontroll för täta markbäddar

  • Presentation och diskussion om nytt förslag på utsläppskontroll (från pågående projekt)
10.45 – 11.00 Rast
11.00 – 11.55 Pass 3: Utsläppskontroll för infiltrationsanläggningar

  • Presentation av nytt förslag på utsläppskontroll (från pågående projekt)
  • Presentation och diskussion av metod för mätning i den grundvattenupphöjning som bildas över grundvattenytan under anläggningen.
11.55 – 13.00 Lunch
13.00 – 14.15 Pass 3: Utsläppskontroll för infiltrationsanläggningar (forts.)

  • Presentation och diskussion om metod med provtagning i tät del av anläggningen.
  • Diskussion av nytt förslag på utsläppskontroll för infiltrationsanläggningar.
Pass 4: Utsläppskontroll för otäta markbäddar

  • Presentation och diskussion av nytt förslag på utsläppskontroll för otäta markbäddar.
14.15 – 14.30 Rast inkl. fika
14.30 – 15.25 Pass 5: Frågeställningar kopplade till utsläppskontroll

  • Stickprov respektive blandprov – presentation och diskussion
  • Provtagningsfrekvens och tidpunkt för provtagning – presentation och diskussion.
  • Diskussion övriga frågor.
15.25 – 15.30 Avrundning: Vad händer nu?
Tack för idag!

Välkommen att boka dig!