Start Taggar RISE

Tagg: RISE

rör i grus med sand över och under

Nya ersättningsmaterial till naturgrus – webbinarium

Den 2 maj kommer RISE, SLU och Chalmers presentera resultat från ett projekt som studerat ersättningsmaterial till naturgrus. Webbinariet är kostnadsfritt och öppet för...

Äntligen görs en storsatsning på vattenområdet

Nu har de fem första programmen inom Impact Innovation blivit beviljade finansiering. WAVE är ett av programmen vars mål är hållbart vatten för alla...

Mät smart och målmedvetet för att få syn på kommunala vattentjuvar

Hur mycket vatten förbrukar en kommuns olika verksamheter? Det är något man har tittat närmare på i ett SVU-projekt lett av forskningsinstitutet RISE. Projektidén...

Pilotprojekt för multifunktionella skyfallsåtgärder i befintlig bebyggelse

Under ett seminarium den 17 oktober presenterades resultaten från projektet Multifunktionell Klimatanpassning i Samverkan (MuKliS). Ett av resultaten som redovisades var Stockholm stads arbete...

Slutseminarium för klimatanpassningsprojektet MuKlis

Den 17 oktober presenteras resultatet från projektet MuKlis, Multifunktionell urban klimatanpassning i stadsmiljö. Projektet har syftat till att hitta lösningar som kan minska sårbarheten...

Ny studie om kvalitetskriterier för regnbäddssubstrat

Under hösten pågår en fördjupad studie om regnbäddar under ledning av RISE. Syftet är att undersöka möjligheten att ta fram kvalitetskriterier för regnbäddssubstrat. Nu...

Seminarium om utsläppskontroll den 15 november, digitalt eller på plats i Uppsala

Vi välkomnar alla med intresse och kunskap om markbaserade anläggningar för spillvattenrening till att delta i ett seminarium om utsläppskontroll den 15 november. Tisdag 15...

Arbete pågår – Testbädd och standard för prefabricerade dagvattenanläggningar

RISE arbetar tillsammans med en rad aktörer i VA-branschen för att ta fram ett förslag till testbädd och standard för prefabricerade och kompakta dagvattenanläggningar....

Senaste artiklarna