Slutseminarium för klimatanpassningsprojektet MuKlis

Den 17 oktober presenteras resultatet från projektet MuKlis, Multifunktionell urban klimatanpassning i stadsmiljö. Projektet har syftat till att hitta lösningar som kan minska sårbarheten vid skyfall och värmeböljor som även skapar andra sociala, ekonomiska och miljömässiga nyttor.

Ett förändrat klimat förväntas leda till fler och intensivare skyfall och värmeböljor som kommer att öka behoven av klimatanpassning av den bebyggda miljön. I projektet MuKlis, Multifunktionell urban klimatanpassning i stadsmiljö, har 10 projektparter från kommun, privat sektor, akademi och institut samarbetat för att hitta lösningar för framtidens stadsmiljöer i extremväder. Lösningarna ska inte bara minska sårbarheten vid skyfall och värmeböljor utan även skapa andra sociala, ekonomiska och miljömässiga nyttor.

Helene Sörelius Kiessling, RISE.

– Bästa förberedelsen för klimatförändringar är att planera för om det värsta händer. Det låter kanske dystert, men ju mer beredda vi är på hur översvämningar och extrem hetta påverkar stadsmiljöer, desto bättre kan vi förebygga, säger Helene Sörelius Kiessling, projektledare inom Dagvatten & Klimatanpassning hos RISE och projektledare för MuKlis.

Fallstudier i Stockholm och Västerås

Inom projektet har ett antal fallstudier genomförts i Stockholm och Västerås där olika befintliga metoder för att värdera och prioritera klimatanpassningsåtgärder utvärderats. För att överbrygga låsningar och öka transparensen har beslutsstödsmodeller tagits fram för bättre sektorsöverskridande samverkan, kostnadsfördelning och medborgarengagemang.

Resultatet från MuKlis presenteras under ett seminarium den 17 oktober. Under seminariet deltar även arkitekt Hans Eek, expert inom miljöanpassning av husbyggnationer, som gör en trendspaning i tiden, med perspektiv bakåt och blickar ut framåt.

Anmäl dig till seminariet (fysiskt eller digitalt)

Läs mer om projektet MuKlis