Start Taggar Klimatanpassning

Tagg: Klimatanpassning

Svenska villaägare drabbade av naturskador för 3,3 miljarder kronor

Enligt en ny sammanställning av naturskador de senaste fem åren har 50 000 villor i Sverige drabbats av så pass allvarliga naturskador att villaägare...

Klimatpraktika ska hjälpa VA-verksamheter att minska klimatavtrycket

Hur kan VA-verksamheter minimera utsläppen vid ledningsprojekt till störst nytta? Det är något man kikar närmare på i ett pågående SVU-projekt, som leds av...

Vetenskapsradion Klotet lyfter vinterns översvämningar i Skåne

I Vetenskapsradion Klotets senaste avsnitt diskuteras hur beredskapen för översvämningar egentligen ser ut i Sveriges sydligaste landskap. Medverkande är bland annat Sofie Storbjörk, forskare i klimatanpassning vid Linköpings...

Dansk innovation skyddar mot både översvämning och buller

Forskare vid Köpenhamns universitet har utvecklat en vertikal dagvattenåtgärd kallad ”den gröna klimatskärmen”, vars syfte är att omhänderta avrinning från tak i urbana miljöer....

Äntligen görs en storsatsning på vattenområdet

Nu har de fem första programmen inom Impact Innovation blivit beviljade finansiering. WAVE är ett av programmen vars mål är hållbart vatten för alla...

Vägledning till bostadsbolag om klimatanpassning av befintligt fastighetsbestånd

En ny vägledning framtagen inom det Vinnovafinansierade dagvattenprojektet SODA ger tips och råd till bostadsbolag som vill påbörja arbetet med att klimatanpassa sitt befintliga...

Pilotprojekt för multifunktionella skyfallsåtgärder i befintlig bebyggelse

Under ett seminarium den 17 oktober presenterades resultaten från projektet Multifunktionell Klimatanpassning i Samverkan (MuKliS). Ett av resultaten som redovisades var Stockholm stads arbete...

Slutseminarium för klimatanpassningsprojektet MuKlis

Den 17 oktober presenteras resultatet från projektet MuKlis, Multifunktionell urban klimatanpassning i stadsmiljö. Projektet har syftat till att hitta lösningar som kan minska sårbarheten...

Nytt forskningsprojekt ska undersöka hållbara åtgärder mot extremregn

Ett nytt forskningsprojekt under ledning av Center of International Climate Research ska undersöka åtgärder som på ett klimatmässigt- och ekonomiskt hållbart sätt ökar bostäders...

Vägar framåt för små kommuner i arbetet med klimatanpassning

Många små kommuner ligger efter i arbetet med att anpassa samhället till ett förändrat klimat. Anledningen stavas ofta resurser, både ekonomiska och personalmässiga. Men...

Senaste artiklarna