Start Taggar Klimatanpassning

Tagg: Klimatanpassning

Pilotprojekt för multifunktionella skyfallsåtgärder i befintlig bebyggelse

Under ett seminarium den 17 oktober presenterades resultaten från projektet Multifunktionell Klimatanpassning i Samverkan (MuKliS). Ett av resultaten som redovisades var Stockholm stads arbete...

Slutseminarium för klimatanpassningsprojektet MuKlis

Den 17 oktober presenteras resultatet från projektet MuKlis, Multifunktionell urban klimatanpassning i stadsmiljö. Projektet har syftat till att hitta lösningar som kan minska sårbarheten...

Nytt forskningsprojekt ska undersöka hållbara åtgärder mot extremregn

Ett nytt forskningsprojekt under ledning av Center of International Climate Research ska undersöka åtgärder som på ett klimatmässigt- och ekonomiskt hållbart sätt ökar bostäders...

Vägar framåt för små kommuner i arbetet med klimatanpassning

Många små kommuner ligger efter i arbetet med att anpassa samhället till ett förändrat klimat. Anledningen stavas ofta resurser, både ekonomiska och personalmässiga. Men...

Träd som skydd mot översvämningar

I augusti 2023 drabbades Åre av kraftigt skyfall som orsakade översvämningsskador på både vägar och bebyggelse. Vilken betydelse hade de lokala förutsättningarna, med kalhyggesliknande...

SVT:s Agenda belyser kostnadsfrågan efter översvämningarna i Gävle 2021

Vem ska betala för översvämningar likt de som ägde rum i Gävle 2021? Det var ett av ämnena som diskuterades i SVT:s program Agenda,...
Bild på Arbetsmuseum i Norrköping med vatten i förgrunden.

Klimatanpassning 2023 – så långt har Sveriges kommuner kommit

Vartannat år släpper IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med Svensk Försäkring en rapport med kartläggning av kommunernas arbete med klimatanpassning. I 2023 års ranking är...

Nya broschyrer om VA som riktar sig till fastighetsägare

Svensk Försäkring har i samarbete med Säker Vatten, Svenskt Vatten och Installatörsföretagen tagit fram två broschyrer som riktar sig till fastighetsägare om hur viktigt...

Filmad lägesrapport för Utredningen om vattenfrågor vid planläggning och byggande

Hur går arbetet med Utredningen om vattenfrågor vid planläggning och byggande? Utredningen vars syfte är att göra en översyn av reglerna i plan- och...

Första rapporten från Nationella expertrådet för klimatanpassning

Klimatanpassning i Sverige behöver gå från ord till handling. Det är ett av huvudbudskapen i en ny rapport från Nationella expertrådet för klimatanpassning. Rapporten...

Senaste artiklarna