Almedalen 2024 om Sveriges vattenförsörjning i kris eller krig

Under Almedalsveckan arrangerade HaV ett panelsamtal om hur Sverige ska klara vattenförsörjningen i kris eller krig. Flera i panelen pekade på att det saknas ett politiskt ledarskap i frågan och efterlyste samordning av myndigheternas arbete.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.