Start Taggar Krisberedskap

Tagg: Krisberedskap

Almedalen 2024 om Sveriges vattenförsörjning i kris eller krig

Under Almedalsveckan arrangerade HaV ett panelsamtal om hur Sverige ska klara vattenförsörjningen i kris eller krig. Flera i panelen pekade på att det saknas...

VAKA:s råd för att skydda dricksvatten under eller vid risk för översvämning

Vid en krissituation som när en översvämning inträffar kan det innebära stor påfrestning och olika konsekvenser för dricksvattenförsörjningen. Livsmedelsverket har nu gått ut med...

Region Gotlands erfarenheter från bakterieutbrott i det kommunala dricksvattnet

I november 2023 upptäckte Region Gotland att bakterien Clostridium prefringens fanns i det kommunala dricksvattnet. Källan har lokaliserats men vattentäkten är fortfarande ur drift....
Vita plastdunkar samlade på lastpall

Nödvattenhantering på agendan under beredskapsveckan 2023

Under vecka 39 pågick beredskapsveckan 2023 med temat Öva! Under beredskapsveckan som MSB arrangerade hade flera kommuner bland annat lokala aktiviteter kopplade till ämnet...

Förmågan att leverera vattentjänster vid kris ska utredas

Regeringen har meddelat i ett pressmeddelande att de tänker tillsätta en särskild utredare som ska se över reglerna och ansvarsfördelning för att trygga leveransen...

Satsning på fler nödvattentankar för utlåning

Livsmedelsverket satsar på att stärka beredskapen för dricksvatten vid krislägen. Myndigheten planerar att utöka lagret med fler och även större nödvattentankar som kommuner kan...

Uppdrag till Naturvårdsverket – avloppsrening och krisberedskap

Miljödepartementet har gett Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram en riskanalys för minskad sårbarhet för landets avloppsrening. Uppdraget ska vara färdigt senast februari 2023. Riskanalysen...

Senaste artiklarna