Svenska villaägare drabbade av naturskador för 3,3 miljarder kronor

Enligt en ny sammanställning av naturskador de senaste fem åren har 50 000 villor i Sverige drabbats av så pass allvarliga naturskador att villaägare fått ersättning från sin försäkring. Enligt Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, som gjort sammanställningen, är Gävle den kommun med störst andel drabbade villaägare, följt av Lidköping och Grästorp.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.