Start Taggar Ekonomi

Tagg: Ekonomi

Ny rapport om va-taxa med dagvattenavgift

I höstas kom rapporten Regnpengen- VA-taxa med dagvattenavgifter som styr mot hållbara dagvattenhantering från Svenskt Vatten Utveckling. Nu finns rapporten öppen för alla. Rapporten innehåller...

Behöver fastighetsägare betala anslutningsavgift för dagvattenservis om de har LOD? Expertsvar

Expertfråga besvarad av Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik AB. Augusti 2017. Fråga I ett gammalt verksamhetsområde för dricks-, spill- och dagvatten har VA-huvudmannen börjat renovera ledningar. Det...

Nya expertsvar om dagvatten: dagvattenavgifter och anslutningsavgifter

Dagvattenguiden har fått in två nya intressanta expertsvar inom dagvattenjuridik. Det ena rör en bostadsrättsförening som vägrar betala avgift för att släppa dagvatten på...

Brf vägrar betala avgift för dagvatten. Expertsvar

Expertfråga besvarad av Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik AB. Augusti 2017. Fråga Denna fråga rör kommunens dagvattenledningar och dagvattensystemet hos en bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen har fått ett åläggande att...

Rapport om anläggningsavgift och särtaxa

I januari kom en rapport från Svenskt Vatten Utveckling (SVU) om anläggningsavgifter och särtaxa. Rapporten tar upp att det är stora skillnader mellan kommunerna när...

Analys av anläggningsavgifter och särtaxa, SVU 2017

Rapportens syfte är att ge vägledning och verktyg för att beräkna lämplig nivå på anläggningsavgifter och särtaxa för vissa områden. WSP och Tyréns har...

Analys av anläggningsavgifter och särtaxa. SVU, 2017

Utdrag ur sammanfattningen Det är stor skillnad mellan olika kommuners anläggningsavgifter för vatten och avlopp. Rapportens syfte är att ge vägledning och verktyg för att beräkna...

Va-system i omvandlingsområde – vad kostar de?

Olov Näslunds examensarbete från 2016 på Civilingenjörsprogrammet i Miljö och vattenteknik vid Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Arbetet omfattade 30 högskolepoäng och utfördes...

Västerviks kommun backar om särtaxa i Hornslandet

VA-utbyggnaden blev inte så dyrt som befarat och för fastighetsägarna blir skillnaden 220 000 istället 300 000.  Beslutet i kommunfullmäktige är inte taget i...

Gemensamhetsanläggningar för VA, examensarbete

Examensarbete av Helena Skeri, hösten 2016,  Miljö- och hälsoskydd vid Institutionen för naturgeografi, Stockholms universitet. Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng. Arbetet har titeln drivkrafter och kostnader ur...

Senaste artiklarna