Start Taggar Ekonomi

Tagg: Ekonomi

Dags att söka pengar till dagvattenåtgärder

Det är den tiden på året igen. Nu går det att söka bidrag från Naturvårdsverket för åtgärder som förbättrar vattenmiljön. Sista ansökningsdag är 19...

Vem tar kostnaden för VA-planen?

Mats Johansson, Ecoloop AB, i VA-guiden expertpanel svarar på en fråga om ansvaret för VA-planer och delar sina erarenheter av hur det kan se...

VA-taxor 2020

Hur mycket får man betala för allmänna VA-tjänster i olika kommuner runt om i landet? VA-guiden har gått igenom statistiken från 2020 i Svenskt...

Hur ska kostnaderna för dagvattenanläggningar på allmän platsmark fördelas?

Hur ska kostnadsfördelningen ske mellan VA-kollektivet och huvudman för allmän plats när man passar på att göra dagvattenåtgärder på allmän platsmark? Agnes Larfeldt, Agnes...

Mindre pengar till klimatanpassningsåtgärder kommande år

De kommande åren kommer det att finnas mindre pengar för kommunerna att söka till åtgärder som ska förebygga översvämningar och andra naturolyckor. Regeringens budgetproposition...

Stort intresse för bidrag till åtgärder mot naturolyckor

Varje år ges kommuner möjlighet att söka statsbidrag för förebyggande åtgärder mot naturolyckor. Totalt 14 kommuner har i år ansökt om bidrag till en...

De får bidrag för att minska spridning av föroreningar i dagvatten

Naturvårdsverket har fattat beslut om vilka sökanden som beviljats 2020 års bidrag för att minska spridning av mikroplast och andra föroreningar till vattendrag, sjöar...

Dags att söka bidrag för åtgärder mot spridning av föroreningar via dagvatten

Sitter du på någon smart idé som kan bidra till minskade utsläpp av mikroplaster och andra föroreningar till dagvatten? Då är dags att söka...

Klimatanpassningsåtgärder måste öka enligt försäkringsbolag

Förlängd ansvarstid för kommuner, fler grönytor och mer stöd till mindre kommuner är förslag som tas upp i en debattartikel om kommunernas klimatanpassningsarbete. Att fastighetsägare...

Att väga risken för översvämningar mot havsutsikt

I ett debattinlägg i Sydsvenskan dras, utifrån internationella studier, ett antal slutsatser om hur värdet på svenska bostäder i översvämningskänsliga områden kan komma att...

Senaste artiklarna