Start Taggar Ekonomi

Tagg: Ekonomi

Sammanställning av vattenläckor rapporterade i media under 2023

Branschinitiativet VA-Fakta har i en rapport gått igenom och sammanfattat vattenläckor som rapporterats i media under 2023. Läckorna ger stora samhällskonsekvenser och viktiga verksamheter...

Kraftig prisökning på hemförsäkringar i Kalifornien – snart en verklighet även i Sverige?

Fastighetsägare i Kalifornien får, på grund mer frekventa naturkatastrofer, allt svårare att teckna hemförsäkringar till rimliga priser. Innebär de senaste årens problem med skyfall...

Kungsbackas kampanj #halverarenset2023 gav både miljönytta och frigjorde tid

Kungsbacka kommun har under 2023, drivit en informationskampanj med flera olika kommunikationsinsatser för att försöka minska antalet fulspolningar och för att halvera det rens...

Ny dom om kostnadsansvaret för grävning och eldragning till LTA-pump

MÖD klargör i en ny dom att kostnadsansvaret för grävning och dragning av elledningar till en LTA-pump ska ligga hos fastighetsägaren. Pumpen är placerad...

SVT:s Agenda belyser kostnadsfrågan efter översvämningarna i Gävle 2021

Vem ska betala för översvämningar likt de som ägde rum i Gävle 2021? Det var ett av ämnena som diskuterades i SVT:s program Agenda,...
Två personer vadar i vatten på en gata. En bil kör bredvid.

Försäkringsbolagen vill att Gävle kommun betalar 1,2 miljarder efter skyfallet 2021

Kraftigt skyfall drabbade Gävle och andra kommuner i augusti 2021 med översvämningar och skador på egendom som följd. Nu riktar svenska försäkringsbolag återkrav på...

När kan vi börja fakturera de fasta brukningsavgifterna?

VA-guidens juridikexpert Johanna Lindqvist från Advokatfirman Lindahl svarar på frågan om när VA-bolaget kan börja fakturera för de fasta brukningsavgifterna. FRÅGA När en ny fastighet ska...

Undersökning av kostnader vid anläggning, drift och underhåll av dagvattendammar

Oväntat mycket pengar kan sparas om hänsyn till drift- och underhållsåtgärder tas tidigt i planeringen av nya dagvattendammar. Det visar resultatet från en studie...

Naturvårdsverket beviljar miljoner till två nya syntesprojekt om dagvatten

Luleå tekniska universitet och Lunds universitet tilldelas 1,5 miljoner kronor vardera av Naturvårdsverket för två nya forskningsprojekt om dagvatten. Projekten syftar till att analysera...

Stockholm Vatten och Avfall betalar ut skadestånd efter översvämningarna i Enskede

Stockholm Vatten och Avfalls utredning gällande översvämningarna i Enskede 2021 visar att delar av ledningsnätet i området var underdimensionerat. VA-huvudmannen kommer nu att betala...

Senaste artiklarna