Start Taggar Ekonomi

Tagg: Ekonomi

Ökade möjligheter till statsbidrag för förebyggande åtgärder mot naturolyckor

En ny förordning ger kommuner ökade möjligheter att söka statsbidrag för förebyggande åtgärder mot naturolyckor då även åtgärder mot erosion numera omfattas. Samtidigt har...

Så mycket kostade skyfallet i Gävle 2021

Gävle kommun har sammanställt de ekonomiska konsekvenserna av skyfallet i augusti 2021. Det handlar hittills om mer än 335 miljoner kronor i kostnader...

Möjlighet att söka bidrag för minskade utsläpp av föroreningar via dagvatten

Nu går det att återigen att söka bidrag från Naturvårdsverket för åtgärder som förbättrar vattenmiljön. Sista ansökningsdag är 11 mars 2022. Naturvårdsverket har i uppdrag...

Hur mycket kostar det att investera i läkemedelsrening?

Nästan 10 miljarder skulle det kosta att bygga ut alla svenska avloppsreningsverk med avancerad avloppsreningsteknik för läkemedelsrening. Det kan vi läsa i en rapport...

Ökat statligt bidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor under 2022

Varje år kan kommuner ansöka om statligt bidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor i bebyggda områden. Under 2021 fördelade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap...

Vem ska betala för nyttjande av park och naturmark för dagvattenhantering?

Vem ska betala när parkmark och naturmark ställs i ordning för att kunna nyttjas till dagvattenhantering? Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik, svarar kring hur 27...

Trädens betydelse för reglering av dagvatten – i kronor och ören

Hur mycket regnvatten tas egentligen upp av träden i våra städer och vilken effekt har det på volymen dagvatten som genereras? I ett projekt...

Vad kostar ett hål i gatan?

Tänk att du promenerar på vägen till mataffären. Du passerar ett uppgrävt område med blottlagda brunnar och ledningar och tänker grävde dom inte här...

Vem betalar för VA-utredningen vid ett potentiellt §6-område?

Våra experter Emma Sjögren, WSP och Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik svarar på vem som ska ta kostanden för att utreda om ett bebyggelseområde omfattas...

Vem tar kostnaden för VA-planen?

Mats Johansson, Ecoloop AB, i VA-guiden expertpanel svarar på en fråga om ansvaret för VA-planer och delar sina erarenheter av hur det kan se...

Senaste artiklarna