Sammanställning av vattenläckor rapporterade i media under 2023

Branschinitiativet VA-Fakta har i sin årliga rapport gått igenom och sammanfattat vattenläckor som rapporterats i media under 2023. Läckorna ger stora samhällskonsekvenser och viktiga verksamheter påverkas. Tydligare ansvarsfördelning och större beslutsförmåga efterfrågas i rapporten.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.