Start Taggar VA-underhåll

Tagg: VA-underhåll

Riksrevisionen granskar statens insatser inom allmänna vattentjänster

Riksrevisionen har startat en granskning om statens insatser är effektiva för att stötta och kontrollera kommunernas arbete med allmänna vattentjänster. Granskningen omfattar insatser och...

Sammanställning av vattenläckor rapporterade i media under 2023

Branschinitiativet VA-Fakta har i en rapport gått igenom och sammanfattat vattenläckor som rapporterats i media under 2023. Läckorna ger stora samhällskonsekvenser och viktiga verksamheter...

Bräddningar – från driftstörning till avrapporterat ärende

Jill Odelius är miljöingenjör på Roslagsvatten. Hennes centrala ansvarsområde är spillvattenfrågor bland annat rapportering av bräddningar till berörd tillsynsmyndighet. Jill berättar i en intervju...
Analysverktyg

Klippan är på jakt efter vattenskatter med nytt analysverktyg

Klippans kommun håller just nu på att ta fram en förnyelseplan för dricksvattennätet och i samma veva har de också varit pilotkommun för det...
Stålindustri

Ny processvattenledning från Lule älv möjliggör etablering av fossilfri stålfabrik i Boden

Företaget H2 Green Steel ska etablera en helt ny innovativ vätgasdriven stålfabrik i Boden-Luleå som kommer att producera 5 miljoner ton fossilfritt stål till...

Senaste artiklarna