Riksrevisionen granskar statens insatser inom allmänna vattentjänster

Riksrevisionen har startat en granskning av statens insatser är effektiva för att stötta och kontrollera kommunernas arbete med allmänna vattentjänster. Granskningen omfattar insatser och styrning av länsstyrelserna, Havs- och vattenmyndigheten och regeringen.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.