Start Taggar Rapport

Tagg: Rapport

VA-taxor sammanställning och trender för 2024

Vad fick man betala för allmänna VA-tjänster under 2024 i olika kommuner? Svenskt Vatten har sammanställt statistik i den årliga taxeundersökningen. VA-organisationerna påverkas tydligt...

Klimatpraktika ska hjälpa VA-verksamheter att minska klimatavtrycket

Hur kan VA-verksamheter minimera utsläppen vid ledningsprojekt till störst nytta? Det är något man kikar närmare på i ett pågående SVU-projekt, som leds av...

Sammanställning av vattenläckor rapporterade i media under 2023

Branschinitiativet VA-Fakta har i en rapport gått igenom och sammanfattat vattenläckor som rapporterats i media under 2023. Läckorna ger stora samhällskonsekvenser och viktiga verksamheter...

Rapporten om att spara vatten med kommunikation och digitala vattenmätare

Få till bestående beteendeförändringar i hushållens vattenanvändning med kommunikation och riktade åtgärder? I en pilotstudie har Håbo, Kalmar, Tingsryd och Värmdö med hjälp av...

Myndigheter föreslår ny vatteninformationportal för inrapportering av vattendata

Som en del i ett regeringsuppdrag föreslår myndigheterna SGU och Livsmedelsverket en ny informationsportal för inrapportering av vattendata. Systemet ska bland annat förenkla rapporteringen...

Förstudie om mikroförororeningar och tekniklösningar för avancerad avloppsvattenrening

IVL Svenska Miljöinstitutet och Vivab har i en tvådelad förstudie undersökt Getteröverkets recipients känslighet för mikroförororeningar samt genomfört pilotester inför val och införande av...

Mikroplaster i urbant dagvatten

Naturvårdsverket har publicerat en omfattande rapport där syftet varit att kartlägga mikroplastens spridningsvägar från landbaserade källor till akvatiska miljöer. Resultaten visar bland annat vilka...
Interiör av ett avloppsreningsverk.

Utvärdering av avloppsvattenrening med membranteknik från nio års studier

Nio års utvärdering av avloppsvattenrening med membranteknik vid SWIC, Sjöstadsverket Water Innovation Centre visar på goda möjligheter men även utmaningar med tekniken enligt en...

Reduktion av läkemedelsrester och smittämnen i kommunala markbäddar – ny rapport

I ett SVU-projekt har man undersökt reduktion av läkemedelsrester och smittoämnen för två kommunala avloppsreningsanläggningar. Reningsanläggningen med markbädden hade relativt hög reduktion av virus...

Läkemedelsreduktion vid ureabehandling av källsorterat klosettavloppsvatten

Forskare har i en tvåårig förstudie undersökt läkemedelsreduktion vid ureabehandling av källsorterat klosettavloppsvatten. Studien visade att ureabehandlingen i vissa fall bidrog till en minskning...

Senaste artiklarna