Äntligen görs en storsatsning på vattenområdet

Nu har de fem första programmen inom Impact Innovation blivit beviljade finansiering. WAVE är ett av programmen vars mål är hållbart vatten för alla med en framtid där vatten är tillgängligt i rätt kvantitet och kvalitet trots ett föränderligt klimat.

Magnus Arnell som jobbar inom resursåterförande avlopp inom urbant VA på RISE.

Den 27 februari blev det klart att det strategiska innovationsprogrammet Water for Vital Environments (WAVE) får finansiering genom Impact Innovation, den stora svenska innovationssatsningen för 2030-talet, ett initiativ av Energimyndigheten, Formas och Vinnova.

Vad är då WAVE? Vi har stämt av med Magnus Arnell som jobbar inom resursåterförande avlopp inom urbant VA på RISE och kommer att leda programmet från start tillsammans med ett team från totalt sex organisationer.

Samverkan mellan många aktörer för att nå hållbart vatten för alla till 2050

Idag är de 60 aktörer som tillsammans ska arbeta mot en framtid där vatten är tillgängligt i rätt kvantitet och kvalitet trots ett föränderligt klimat. RISE är värd för programmet som kommer drivas tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet, Linköping Science Park, Lunds universitet, Stockholm Environment Institute och Svenskt Vatten. Men än finns chansen för flera aktörer att ansluta sig när programmet väl är i gång förklarar Magnus.

– WAVE kommer vara ett aktörsdrivet program vilket innebär att de aktörer som går med och engagerar sig i programmet kommer styra vilka ämnesmässiga områden som är mest relevanta att satsa på.

Målet med arbetet är ”Hållbart vatten för alla till 2050” och för att nå dit krävs en stor systemomställning för hanteringen av vattenresurser och relaterad infrastruktur i samhället.

– Brist på kunskap, innovation och investeringar är alla utmaningar men också utmaningar kring policy- och reglering, organisationsstyrning är faktorer som spelar roll precis som otillräcklig beredskap.  Allt sammantaget gör att vi har många utmaningar inom vattenområdet, konstaterar Magnus.

Mer forskning och teknikutveckling behövs

Vid sidan av alla utmaningar som vattenområdet står inför behövs mer forskning och teknikinnovation. I nuläget har samhället en otillräcklig beredskap för kriser och klimatrelaterade risker och för att få till systemomställningen krävs att man adresserar flera olika systemperspektiv.

– Bland många angelägna utmaningar behöver vi förbättra arbetet inom klimatanpassning, öka arbetet med cirkularitet av vatten och resurser och fördelningen av knappa vattenresurser i händelse av vattenbrist. Samverkan mellan aktörer och insatser inom flera systemperspektiv kommer att vara nödvändiga för att få till förbättringar kring hantering av vattenresurser.

En halv miljard från staten och lika mycket till från näringslivet och organisationer

Totalt ska en halv miljard kronor från staten och en lika stor summa från näringslivet och andra aktörer pumpas in per år till samtliga fem program som ingår i satsningen Impact Innovation. Det betyder att omkring 100 miljoner kronor per år i statligt stöd kommer kunna beviljas för olika aktiviteter inom WAVE.

– Dessa pengar kommer att vara öppna att söka eller på annat sätt fördelas genom utlysningar eller upphandlingar för alla intressenter som vill bidra till omställningen, berättar Magnus Arnell.

Inom ramen för WAVE kommer flera olika typer av aktiviteter att kunna genomföras, som till exempel olika forsknings- och innovationsprojekt, policylabs, internationaliseringsaktiviteter, utbildningar och andra aktiviteter.

Äntligen görs storsatsning inom vattenområdet

Magnus Arnell på RISE avslutar med att berätta vad han mest ser fram emot inom WAVE-programmet.

– Just nu är jag mest överväldigad och glad för att vattenområdet äntligen får en satsning i den här omfattningen! Det kommer verkligen göra ett viktigt bidrag till att driva på för omställning. Jag ser fram emot att jobba nära aktörerna i branschen för att programmet ska vara relevant och bidra till att lösa verkliga utmaningar, avslutar Magnus.

Läs mer om WAVE på RISEs hemsida.