Första utlysningen för Water Wise Societies är öppen

Den första utlysningen för Water Wise Societies öppnade igår den 15 maj. Water Wise Societies är det stora strategiska innovationsprogrammet som har missionen, Hållbart vatten för alla 2050. Utlysningstiden är förlängd och är öppen till och med 4 september kl 14.00.

Vad kan man söka för?

Att i samverkan utforska en samhällsutmaning som bidrar till missionen Hållbart vatten för alla 2050, och programmets delmål. Erbjudandet ska resultera i förslag på fortsättningsprojekt för framtida satsningar.

Vem/vilka aktörer kan söka?

Aktörer i systemet från källa till kust, till exempel från offentlig sektor, näringsliv, forskningsorganisationer, institut och civilsamhälle. Projektgruppen ska innehålla minst tre projektparter varav minst en behovsägare.

Hur mycket pengar kan man söka?

Projekt kan söka maximalt 500 000 kronor i bidrag med upp till 80 procents stödnivå.

Läs mer om utlysningen på Vinnovas webbplats.