Water Wise Societies har målet hållbart vatten för alla 2050

Igår var det invigning av Water Wise Societies som är ett av fem Impact innovation program för hållbar omställning. Bakom satsningen står Formas, Vinnova och Energimyndigheten. Water Wise Societies vill ge aktörer möjlighet att samla kraft och möte samhällsutmaningarna lokalt, nationellt och internationellt. Målet är hållbart vatten för alla 2050.

Det strategiska innovationsprogrammet Water Wise Societies (tidigare Wave) tar sikte mot ett hållbart vatten för alla 2050 och har fyra fokusområden; vattenresilienta samhällen, välmående sjöar och vattendrag, tillgång till vatten samt klok användning av vatten.

Äntligen är vi igång!

VA-guiden var på plats på invigningen och lyssnade. Programchef Magnus Arnell,  välkomnade oss alla till invigningen och det syntes att han var glad! Magnus jobbar med resursåterförande avlopp inom urbant VA på RISE (Research Institutes of Sweden) men är numera programchefsansvarig för Water Wise Societies. Han lyfte att målet för Water Wise Societies är satt högt och att man vill skapa en stark plattform för att adressera många olika typer av utmaningar. Syftet med programmet är att engagera alla samhällets aktörer och tillsammans föra vattenfrågorna framåt.

Vad händer nu?

Närmast i tid kommer en första utlysning i maj/juni. Detta för att få igång arbetet så snart som möjligt. Budgeten kommer succesivt trappas upp tillsammans med andra aktiviteter som syftar till att fördjupa kunskap inom specifika områden eller främja samverkan mellan aktörerna.

Hur ska detta gå till?

Programmet kommer möjliggöra för en bred palett av insatser som utarbetas tillsammans med aktörer som vill vara med och bidra till omställningen. Exempel på programinsatser kan vara forsknings- och innovationsprojekt, policylabs, testbäddar, internationaliseringsaktiviteter, utbildningar och andra aktiviteter.

Vilka är med?

Parter i Water Wise Societies är RISE som också leder arbetet tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet, Stockholm Environment Institute (SEI), Svenskt Vatten, Linköpings Science Park och Lunds universitet.

Till sin hjälp har de ett programråd där till exempel Käppalaförbudet, Gästrike Vatten och Sweden Water Research är med. Utöver dessa finns redan idag ett flertal medlemmar som tillsammans ska stå för omställningen.

Läs mer

Läs mer om Impact innovation (öppnas i ny flik)

 

Till Water Wise Societies på Linkedin (öppnas i ny flik)