Projektet room4water skapar utrymme för vatten

Projektet room4water ska under tre års tid undersöka hur man kan hantera klimatrisker som uppstår längs vattendrag i samband med stora nederbördsmängder. Målet är att ge konkreta förslag på flexibel markanvändning och hur detta kan inkluderas i klimatanpassningsplaner, för att skapa plats för översvämningar. 

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.