Start Taggar Våtmark

Tagg: Våtmark

Miljoner till vattenparksprojekt

Boverket ger Västerås stad 2,3 miljoner kronor i bidrag för att anlägga en vattenpark. Vattenparken kommer att anläggas i området Johannisberg i Västerås. Syftet är...

VA-guiden Reportage: En våtmark med flera syften

En våtmark vid Hamrebäckens utlopp ska minska belastningen av näringsämnen och föroreningar till Mälaren. Det nyligen anlagda våtmarksområdet har samtidigt redan hunnit blivit ett...

Kunskapsunderlag om våtmarkers ekologiska och vattenhushållande funktion. NV, 2017

Naturvårdsverket fick i augusti 2017 av regeringen i uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag om våtmarkers ekologiska och vattenhushållande funktion, något som också VA-guiden tidigare...

Linking urban land use to pollutants in constructed wetlands: Implications for stormwater and urban...

Linking urban land use to pollutants in constructed wetlands: Implications for stormwater and urban planning Författare: David J. Sharley, Simon M. Sharp, Stephen Marshall, Katherine...

Naturvårdsverket ska ta fram underlag om våtmarker

Regeringen har gett i uppdrag åt Naturvårdsverket att i höst ta fram ett kunskapsunderlag om våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet. Detta är del...

Dagvattenvåtmark fungerar utmärkt efter 19 år. Reportage 2016

Dagvattenvåtmarkers långtidsfunktion har tidigare varit osäker. Ingen har utvärderat deras funktion över en längre period än 5-10 år och många utredningar är endast ögonblicksbilder....

Långtidsfunktion hos en 19-årig dagvattenvåtmark, SVU rapport 2016

Utdrag ur referat Anlagda dagvattenvåtmarker används ofta för fördröjning och rening av dagvatten. Trots tveksamheter när det gäller långtidsfunktionen hos de här våtmarkerna har ingen...

Hur organiserar vi skötsel av öppna reningsanläggningar?

Det var temat för det tredje seminariet i LOVA-projektet "Kunskapslyft för skötsel av öppna vattenreningsanläggningar" som pågår 2015-2016. Träffen i Västerås mynnade ut i...

Våtmarker fångar mer näring än man tidigare trott

Jordbruksverket har sammanställt och analyserat mätningar från våtmarker som ingår i landsbygdsprogrammet. Resultaten har visat att våtmarker avskiljer kväve, men framför allt fosfor, i...

Näringsavskiljning i anlagda våtmarker i jordbruket

Utdrag ur rapporten Författarna till rapporten har på uppdrag av Jordbruksverket sammanställt och analyserat tidigare mätningar av avskiljning av näringsämnen i anlagda våtmarker. Resultaten på...

Senaste artiklarna