Start Taggar Våtmark

Tagg: Våtmark

Redaktören rekommenderar Dagvatten: Reningsprocesser och biologin i våtmarker

Under sommaren lägger vi ut inlägg som vi tror att du som medlem kan ha nytta av, men kanske har missat i nyhetsflödet. Detta...

Utformning och dimensionering av anläggningar för rening och flödesutjämning av dagvatten

Det är inte alltid helt enkelt att veta vilken dagvattenanläggning som passar i en viss typ av situation. I en SVU-rapport från 2019 sammanställs...

Flaskhalsar vid skötsel och drift av anlagda våtmarker och dammar

Skötsel och drift av dagvattenanläggningar är något som behöver lyftas fram. Rätt underhåll är en förutsättning för att en anläggning ska fungera som det...

Metoder för groning av vattenväxter

Genom att använda så kallade groningsmetoder kan det tidskrävande och svåra arbetet med att separera och identifiera frön från sediment underlättas. Denna handbok beskriver...

Reningsprocesser och biologin i våtmarker

Våtmarksintresserade samlades för en utbildningsträff i Uppsala den 19 november för att lyssna till de erfarna våtmarksforskarna Karin Tonderski och Börje Ekstam som under...

Ny studie om läkemedelsrening i spillvattenvåtmarker

Ett nyligen publicerat examensarbete vid Uppsala Universitet visar att spillvattenvåtmarker har god potential att rena ett brett spektrum av vanligt förekommande läkemedelsrester i avloppsvatten. Under...

Miljoner till vattenparksprojekt

Boverket ger Västerås stad 2,3 miljoner kronor i bidrag för att anlägga en vattenpark. Vattenparken kommer att anläggas i området Johannisberg i Västerås. Syftet är...

VA-guiden Reportage: En våtmark med flera syften

En våtmark vid Hamrebäckens utlopp ska minska belastningen av näringsämnen och föroreningar till Mälaren. Det nyligen anlagda våtmarksområdet har samtidigt redan hunnit blivit ett...

Kunskapsunderlag om våtmarkers ekologiska och vattenhushållande funktion. NV, 2017

Naturvårdsverket fick i augusti 2017 av regeringen i uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag om våtmarkers ekologiska och vattenhushållande funktion, något som också VA-guiden tidigare...

Linking urban land use to pollutants in constructed wetlands: Implications for stormwater and urban planning, 2017

Linking urban land use to pollutants in constructed wetlands: Implications for stormwater and urban planning Författare: David J. Sharley, Simon M. Sharp, Stephen Marshall, Katherine...

Senaste artiklarna