Pedagogiskt om torvmarker, klimat och återvätning

Vad avgör egentligen hur mycket växthusgaser som släpps ut från dikade torvmarker, och på vilka platser lämpar sig återvätning bäst ur klimatskäl? Det är några av frågeställningarna som besvaras i en bok om torvmarker, klimat och återvätning som forskare vid Göteborgs universitet skrivit.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.