Allmänheten hjälper till i forskningsprojekt om dammar och våtmarker

Informationsskylt vid Ullbodammen. Foto: Pia Geranmayeh
Projektet PuddleJump som drivs av Sveriges Lantbruksuniversitet har som mål att underlätta planering, utformning och underhåll av dammar och våtmarker som är anlagda med olika syften. Pia Geranmayeh, forskare och doktor i vattenlära vid Sveriges Lantbruksuniversitet, berättar att man i projektet även tar hjälp av allmänheten för att samla in data, vilket redan nu visat sig komma till nytta.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.