Start Taggar Damm

Tagg: Damm

Ny studie om avvattning av sediment från dagvattendammar med hjälp av polymerer

Forskare vid Luleå tekniska universitet har utvärderat effekten av att använda tillsats av polymerer under sedimentavvattning vid sugmuddring av dagvattendammar. Resultatet visade bland annat...

Fördelar och nackdelar med att använda munkbrunn i en dagvattendamm?

Thomas Larm, dagvatten- och recipientspecialist vid StormTac, besvarar en fråga om vilka fördelar respektive nackdelar som finns med att använda en munkbrunn istället för...

Dagvattenlösning kombineras med konst i Luleås nya stadsdel

Just nu pågår arbetet med att bygga en ny stadsdel i centrala Luleå. Landskapsarkitekten Viktor Wäppling och VA-ingenjören Ylva Hagnelöv berättar om hur öppna...

Vad avgör om en dagvattenanläggning ska vara allmänt tillgänglig eller inte?

Vad avgör om en dagvattendamm inte ska vara allmänt tillgänglig och då lämpligen bör lokaliseras till kvartersmark med beteckningen "E-område" i plankartan? Anders Eckerstig...

Dagvattendamm i Uppsala nominerad till internationellt arkitekturpris

En dagvattendamm på Excerisfältet vid Polacksbacken i Uppsala har möjlighet att vinna ett prestigefyllt pris för sin arkitektur. Anläggningen är ett av sex projekt...
Pågående dammbygge i Örbyhus. Dammen är redan vattenfylld på grund av kraftiga regn.

Tierps kommun satsar på dagvattenåtgärder i befintlig bebyggelse

Just nu pågår byggnationen av en ny dagvattendamm i Örbyhus. Det är en av flera åtgärder som vidtas för att minska tillförseln av näringsämnen...

Biologisk mångfald i anlagda våtmarker och dagvattendammar ska inventeras i nytt projekt

Vilka faktorer påverkar den biologiska mångfalden i anlagda våtmarker och dagvattendammar? Den frågan vill företaget WRS besvara i ett nytt examensarbete som genomförs under...

Vilka faktorer påverkar reningen i en dagvattendamm utan strypt utlopp?

Thomas Larm, specialist inom dagvatten vid StormTac, reder ut begreppen reglervolym och reningsvolym i dagvatten- och recipientmodellen StormTac och förklarar vilka parametrar som påverkar...

Pilotstudie om avskiljning av lösta och partikelbundna föroreningar i dagvattendammar

I en pilotstudie har två dagvattendammars förmåga att avskilja lösta och partikelbundna föroreningar utvärderats. Resultatet av provtagningen visade inte bara på god avskiljning vad...

Undersökning av kostnader vid anläggning, drift och underhåll av dagvattendammar

Oväntat mycket pengar kan sparas om hänsyn till drift- och underhållsåtgärder tas tidigt i planeringen av nya dagvattendammar. Det visar resultatet från en studie...

Senaste artiklarna