Start Taggar Damm

Tagg: Damm

Att tänka på vid tillsyn av en dagvattendamm

Två frågor om tillsyn av dagvattendammar besvaras av Jonas Andersson, dagvattenexpert på WRS. En fråga handlar om tillsyn av dammens utlopp, en fråga om...

Beräkningsverktyg för dimensionering och utformning av dagvattendammar

Är du i behov av att uppskatta reningsfunktionen hos en dagvattendamm i din kommun utifrån dess dimensioner och avrinningsområde? Då är detta beräkningsverktyg något...

VA-podden #3 Dagvattendammar med Jonas Andersson

Det tredje avsnittet av VA-guidens podcast är det första av flera som fokuserar på dagvattenanläggningar. I detta avsnitt diskuteras det dagvattendammar med Jonas Andersson,...

Nya dagvattenpark planeras i Uppsala

Miljö och hälsoskyddsnämnden i Uppsala kommun ger tillstånd och dispens från naturreservatsföreskrifterna för att anlägga en multifunktionell dagvattenpark i naturreservatet Hågadalen-Nåsten. Dagvattenparken ingår som en...

Torrdammar ska förhindra översvämningar i Karlskoga

I tre år har villaägare i delar av Karlskoga fått sina källare översvämmade vid skyfall till följd av ett överbelastat kombinerat ledningssystem. Nu ska...

Kommunala erfarenheter av dagvatten och skötsel vid dagvattendammar, LIU 2017

C-uppsats av Christoffer Lundgren Björnqvist, Miljövetarprogrammet, Linköpings Universitet (LIU) Kommunala erfarenheter av dagvatten och skötsel vid dagvattendammar. Vägar framåt för ett förbättrat underhåll Författare: Christoffer Lundgren Björnqvist, Tema...

Hur motverkas tillväxt av alger i dagvattendamm? Expertsvar

Expertfråga besvarad av Yvonne Byström, WRS AB. Juli 2017. Fråga Jag har en fråga gällande en damm vi har i kommunen där vi har problem med...

Bedömning av flora och fauna i åtta dagvattendammar. BioDivers, 2009

Sammanfattning Åtta nyanlagda dagvattendammar i Falkenberg har naturinventerats som komplettering av en inventering som utfördes för 24 dammar 2005. Syftet var följande: att göra en översiktlig...

Täbys dagvattendammar vinner pris

Täby kommun blev vinnare av Mälarens vattenpris 2017 för sina dagvattenanläggningar. Priset delas ut till "den verksamhet som på ett innovativt sätt bidragit till...

Borttagning av trådalger i dagvattendamm. Expertsvar

Expertfråga besvarad av Godecke Blecken, Luleå tekniska universitet. November 2016. Fråga Vi har fått problem med trådig grönalg i en dagvattendamm. Stor del av ytan är...

Senaste artiklarna