Start Taggar Damm

Tagg: Damm

Allmänheten hjälper till i forskningsprojekt om dammar och våtmarker

Projektet PuddleJump som drivs av Sveriges Lantbruksuniversitet har som mål att underlätta planering, utformning och underhåll av dammar och våtmarker som är anlagda med...

Ny katalog med metoder för att bekämpa invasiva främmande växtarter

En ny metodkatalog framtagen av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten ska underlätta för myndigheter och andra aktörer att välja rätt metod för att bekämpa...

VA-guiden firar Biologiska mångfaldens dag

VA-guiden vill uppmärksamma Biologiska mångfaldens dag 22 maj genom att lyfta några av redaktionens artiklar på temat. Läs och inspireras av hur dagvattenanläggningar kan...

Frågor och svar från webbinarium om skötsel av dagvattendammar

Hur mäter man enklast sedimentdjupet i en dagvattendamm? Går det att anlägga en strandhylla utan att plantera in växter och i stället vänta på...

Mikroplasters förekomst i sediment från dagvattenbrunnar och dammar

Lisa Öborn, kommundoktorand vid Stockholms stad, publicerade nyligen sin licentiatavhandling om mikroplaster i dagvattensediment. VA-guiden kontaktade Lisa, som bland annat berättade om att dagvattenbrunnar...

Exjobbssvepet – dagvatten #2

I artikelserien Exjobbssvepet presenterar VA-guiden nyligen publicerade examensarbeten inom våra olika ämnesområden. I seriens andra upplaga sammanfattas ett urval av examensarbeten som publicerats mellan...

Enklare metod har potential för att mäta partiklars sedimenteringshastighet

Forskare vid Lunds Tekniska Högskola har utvecklat en billigare och enklare metod med potential att uppskatta sedimenteringshastighet hos partiklar i bland annat dagvattendammar. VA-guiden...

Ny studie om avvattning av sediment från dagvattendammar med hjälp av polymerer

Forskare vid Luleå tekniska universitet har utvärderat effekten av att använda tillsats av polymerer under sedimentavvattning vid sugmuddring av dagvattendammar. Resultatet visade bland annat...

Fördelar och nackdelar med att använda munkbrunn i en dagvattendamm?

Thomas Larm, dagvatten- och recipientspecialist vid StormTac, besvarar en fråga om vilka fördelar respektive nackdelar som finns med att använda en munkbrunn istället för...

Dagvattenlösning kombineras med konst i Luleås nya stadsdel

Just nu pågår arbetet med att bygga en ny stadsdel i centrala Luleå. Landskapsarkitekten Viktor Wäppling och VA-ingenjören Ylva Hagnelöv berättar om hur öppna...

Senaste artiklarna