Start Taggar Damm

Tagg: Damm

Nya dagvattenpark planeras i Uppsala

Miljö och hälsoskyddsnämnden i Uppsala kommun ger tillstånd och dispens från naturreservatsföreskrifterna för att anlägga en multifunktionell dagvattenpark i naturreservatet Hågadalen-Nåsten. Dagvattenparken ingår som en...

Torrdammar ska förhindra översvämningar i Karlskoga

I tre år har villaägare i delar av Karlskoga fått sina källare översvämmade vid skyfall till följd av ett överbelastat kombinerat ledningssystem. Nu ska...

Kommunala erfarenheter av dagvatten och skötsel vid dagvattendammar, LIU 2017

C-uppsats av Christoffer Lundgren Björnqvist, Miljövetarprogrammet, Linköpings Universitet (LIU) Kommunala erfarenheter av dagvatten och skötsel vid dagvattendammar. Vägar framåt för ett förbättrat underhåll Författare: Christoffer Lundgren Björnqvist, Tema...

Hur motverkas tillväxt av alger i dagvattendamm? Expertsvar

Expertfråga besvarad av Yvonne Byström, WRS AB. Juli 2017. Fråga Jag har en fråga gällande en damm vi har i kommunen där vi har problem med...

Bedömning av flora och fauna i åtta dagvattendammar. BioDivers, 2009

Sammanfattning Åtta nyanlagda dagvattendammar i Falkenberg har naturinventerats som komplettering av en inventering som utfördes för 24 dammar 2005. Syftet var följande: att göra en översiktlig...

Täbys dagvattendammar vinner pris

Täby kommun blev vinnare av Mälarens vattenpris 2017 för sina dagvattenanläggningar. Priset delas ut till "den verksamhet som på ett innovativt sätt bidragit till...

Borttagning av trådalger i dagvattendamm. Expertsvar

Expertfråga besvarad av Godecke Blecken, Luleå tekniska universitet. November 2016. Fråga Vi har fått problem med trådig grönalg i en dagvattendamm. Stor del av ytan är...

Dagvattendamm i Linköping tar även emot släckvatten

Dagvattendammar behöver ofta vara multifunktionella. Förutom avskiljning av föroreningar ställs olika omfattande krav på tillgänglighet, rekreationsmöjligheter, skapande av biologisk mångfald, estetik med mera. I...

Två nya filmer om dagvattendammar

Nu finns två informativa filmer om dagvattendammar som beskriver utformning, skötsel och mervärden. Den första filmen beskriver dimensionering, reglering och annat som bör tas...

Sedimenttömning i Långsjön, Nacka. Reportage 2016

Dagvattenguiden besökte Långsjöns dagvattendamm i Nacka när det pågick arbete för att tömma dammen på sediment. Som ni kunde läsa om för någon månad...

Senaste artiklarna