Frågor och svar från webbinarium om skötsel av dagvattendammar

Hur mäter man enklast sedimentdjupet i en dagvattendamm? Går det att anlägga en strandhylla utan att plantera in växter och i stället vänta på naturlig etablering? Detta var några av de frågor som besvarades under ett webbinarium om skötsel av dagvattendammar som VA-guiden anordnade i samarbete med WRS den 8 maj.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.