Mikroplasters förekomst i sediment från dagvattenbrunnar och dammar

Lisa Öborn, kommundoktorand vid miljöförvaltningen i Stockholms stad.
Lisa Öborn, kommundoktorand vid Stockholms stad, publicerade nyligen sin licentiatavhandling om mikroplaster i dagvattensediment. VA-guiden kontaktade Lisa, som bland annat berättade om att dagvattenbrunnar och dagvattendammar kan fungera som sänkor för mikroplast i urbana miljöer. 

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.