Start Taggar Våtmark

Tagg: Våtmark

Naturvårdsverket fördelar 130 miljoner kronor till våtmarksåtgärder

Länsstyrelserna får drygt 130 miljoner att använda till årets våtmarksåtgärder. Totalt planeras omkring 600 olika projekt runt om i landet som kommer att gynna...

Nytt verktyg ska underlätta beslut om placering av anlagda våtmarker

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut har tagit fram ett nytt verktyg som simulerar anlagda våtmarkers effekt på vattenflöden. Syftet med verktyget är att underlätta...

Nyanlagd våtmark i Motala kommun renar dagvatten och skapar mervärden

I Motala kommun har ett våtmarksystem för dagvatten nyligen anlagts i syfte att rena dagvatten och minska risken för översvämningar. VA-guiden kontaktade klimat- och...

Biologisk mångfald i anlagda våtmarker och dagvattendammar ska inventeras i nytt projekt

Vilka faktorer påverkar den biologiska mångfalden i anlagda våtmarker och dagvattendammar? Den frågan vill företaget WRS besvara i ett nytt examensarbete som genomförs under...

VA-podden #28 – Bo Landin, om vattenlandet Sverige och våtmarkernas roll i det utdikade landskapet

I avsnitt 28 av VA-guidens podcast intervjuas Bo Landin om hans senaste projekt, boken Vatten – Land, som är en berättelse om vattenlandet Sverige...

Forskning om flytande våtmarker i svenska förhållanden

Maria Schück är forskare vid Stockholms universitet och expert inom växtfysiologi och flytande våtmarker. Under ett seminarium i december 2022 berättade hon om anläggningens...

Glimtar från konferens om spillvattenvåtmarker och dammar

Konferensen Multifunktionella våtmarker och dammar för spillvattenrening och bevattning gick av stapeln 21-22 september 2022 på återbruksgallerian ReTuna i Eskilstuna. Ett drygt 50-tal deltagare...

WRS arrangerar våtmarkskonferens i Eskilstuna

WRS arrangerar en våtmarkskonferens tillsammans med Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö. Temat är multifunktionella våtmarker och dammar för spillvattenrening och bevattning. VA-guiden har intervjuat...

Så fungerar våtmarker och dammar som efterbehandling till små avlopp

Frågeställaren önskar svar på en rad frågor apropå informationen om våtmarker och dammar som efterbehandling på avloppsguiden.se. Peter Ridderstolpe vid WRS svarar och inleder...

Geologisk handledning för våtmarksåtgärder

I en ny handledning på SGU:s hemsida tillhandahålls underlag för bedömning av geologins och hydrologins betydelse vid anläggning eller restaurering av våtmarker. För den som...

Senaste artiklarna