Naturvårdsverket fördelar 130 miljoner kronor till våtmarksåtgärder

Länsstyrelserna får drygt 130 miljoner att använda till årets våtmarksåtgärder. Totalt planeras omkring 600 olika projekt runt om i landet som kommer att gynna våtmarker på en sammanlagd yta på cirka 160 kvadratkilometer.

I Naturvårdsverkets beslut beviljas bidrag för 2024 och de kommande åren 2025 och 2026, där beslutet totalt omfattar över 260 miljoner kronor. Summan för 2024 är drygt 130 miljoner och går till insatser i landets skyddade områden och inom åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper.

– Vi vill fortsätta att bidra till en långsiktig finansiering eftersom det ofta tar lång tid från idé till resultat. Att regeringen nu har en permanent satsning på Sveriges våtmarksarbete underlättar det. Vår ambition är att kunna fördela minst 130 miljoner per år även framöver, förklarar Matti Ermold på Naturvårdsverkets skötselenhet, i ett pressmeddelande på Naturvårdsverkets hemsida.

Sammanlagt planeras 600 våtmarksprojekt av länsstyrelserna vilket bedöms gynna våtmarker på en total yta om cirka 160 kvadratkilometer. Tack vare bidragen kommer även 34 kvadratkilometer våtmark att kunna återställas eller nyanläggas.

– Flera av insatserna kommer att förbättra förutsättningarna för några av Sveriges mest hotade arter som är beroende av fungerande våtmarker, berättar Weronika Axelsson Linkowski på Naturvårdsverkets artenhet.

Ta del av hela pressmeddelandet på Naturvårdsverkets hemsida. Där kan du även se hur mycket pengar varje länsstyrelse får.