Start Taggar Naturvårdsverket

Tagg: Naturvårdsverket

Ny vägledning för tillsyn av oljeavskiljare

Naturvårdsverket har gett ut en ny tillsynsvägledning om oljeavskiljare som ersätter publikationen Branschfaktablad oljeavskiljare från 2007. Vägledningen riktar sig till tjänstepersoner som arbetar med...

Grönplanering för hållbar samhällsutveckling

Grönstruktur är en viktig komponent i samhällsplanering, bland annat för att rusta samhället mot extremväder. Naturvårdsverket bjuder nu in till ett antal seminarier på...
Massor av pappersdokument i oordning på ett bord.

Rättsfallssammanställning – Dagvatten

Naturvårdsverket har låtit göra en sammanställning av domar inom sakområdet dagvatten som avgjorts av Mark- och miljööverdomstolen, Högsta domstolen och EU-domstolen. Sammanställningen syftar till...

Naturvårdsverket beviljar miljoner till två nya syntesprojekt om dagvatten

Luleå tekniska universitet och Lunds universitet tilldelas 1,5 miljoner kronor vardera av Naturvårdsverket för två nya forskningsprojekt om dagvatten. Projekten syftar till att analysera...

Naturvårdsverkets vägledning om hållbar dagvattenhantering är färdig

Naturvårdsverket färdigställde i slutet av 2022 regeringsuppdraget om att ta fram en vägledning om hållbar dagvattenhantering. I januari och februari bjuder myndigheten in till...

Seminarium om utsläppskontroll den 15 november, digitalt eller på plats i Uppsala

Vi välkomnar alla med intresse och kunskap om markbaserade anläggningar för spillvattenrening till att delta i ett seminarium om utsläppskontroll den 15 november. Tisdag 15...

Naturvårdsverkets nya vägledning för hållbar dagvattenhantering

Under sommaren 2022 släppte Naturvårdsverket en ny webbaserad vägledning för hållbar dagvattenhantering. Vägledningen beskriver olika verktyg, processer och arbetssätt som kan ge stöd i...

Hamnar – Vägledning om miljöfarlig verksamhet

Naturvårdsverket har tagit fram en ny vägledning om tillsyn, egenkontroll och prövning av hamnar enligt miljöbalken. I vägledningen ges bland annat exempel på vilka...

Webbinarium om grunda havsvikar 19 maj

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten bjuder in till ett webbinarium om grunda havsvikar. Webbinariet vänder sig till dig som arbetar på kommun eller länsstyrelse med...

Naturvårdsverket ger bidrag till fyra syntesarbeten om avloppsvatten och övergödning

Naturvårdverket har beviljat medel till fyra syntesarbeten om avloppsvatten och övergödning. I arbetet ingår att sammanfatta och analysera kunskapsläget och kunskapsbehovet inom de olika...

Senaste artiklarna