Start Taggar Naturvårdsverket

Tagg: Naturvårdsverket

Utnyttja mark- och vattenområden för att mildra översvämningar

Naturvårdsverket och Boverket har tagit fram en ny arbetsbeskrivning om hur mark- och vattenområden kan användas som resurs för reglering av vattenflöden i anslutning...
rör i grus med sand över och under

Nya ersättningsmaterial till naturgrus – webbinarium

Den 2 maj kommer RISE, SLU och Chalmers presentera resultat från ett projekt som studerat ersättningsmaterial till naturgrus. Webbinariet är kostnadsfritt och öppet för...

Nya branscher som kan ge upphov till PFAS-föroreningar

Naturvårdsverket har uppdaterat sin branschlista med information om olika branscher som kan ge upphov till PFAS-föroreningar. Branscher som lagts till är till exempel krossning...

Naturvårdsverket fördelar 130 miljoner kronor till våtmarksåtgärder

Länsstyrelserna får drygt 130 miljoner att använda till årets våtmarksåtgärder. Totalt planeras omkring 600 olika projekt runt om i landet som kommer att gynna...

Ny vägledning för tillsyn av oljeavskiljare

Naturvårdsverket har gett ut en ny tillsynsvägledning om oljeavskiljare som ersätter publikationen Branschfaktablad oljeavskiljare från 2007. Vägledningen riktar sig till tjänstepersoner som arbetar med...

Grönplanering för hållbar samhällsutveckling

Grönstruktur är en viktig komponent i samhällsplanering, bland annat för att rusta samhället mot extremväder. Naturvårdsverket bjuder nu in till ett antal seminarier på...
Massor av pappersdokument i oordning på ett bord.

Rättsfallssammanställning – Dagvatten

Naturvårdsverket har låtit göra en sammanställning av domar inom sakområdet dagvatten som avgjorts av Mark- och miljööverdomstolen, Högsta domstolen och EU-domstolen. Sammanställningen syftar till...

Naturvårdsverket beviljar miljoner till två nya syntesprojekt om dagvatten

Luleå tekniska universitet och Lunds universitet tilldelas 1,5 miljoner kronor vardera av Naturvårdsverket för två nya forskningsprojekt om dagvatten. Projekten syftar till att analysera...

Naturvårdsverkets vägledning om hållbar dagvattenhantering är färdig

Naturvårdsverket färdigställde i slutet av 2022 regeringsuppdraget om att ta fram en vägledning om hållbar dagvattenhantering. I januari och februari bjuder myndigheten in till...

Seminarium om utsläppskontroll den 15 november, digitalt eller på plats i Uppsala

Vi välkomnar alla med intresse och kunskap om markbaserade anläggningar för spillvattenrening till att delta i ett seminarium om utsläppskontroll den 15 november. Tisdag 15...

Senaste artiklarna