Start Taggar Naturvårdsverket

Tagg: Naturvårdsverket

Tonvis med mat och dryck i avloppen varje år

Så här strax efter jul- och nyårsfirande med överfyllda julbord finns det säkert en hel del rester kvar i kylskåpen runt om i Sverige....

Bidrag till forskningsprojekt om mikroplast

Ett antal forskningsprojekt om mikroplast har beviljats medel av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. Satsningen är ett steg i myndigheternas arbete för att reducera förekomsten...

Pengar från Klimatklivet till NSVA:s miljö- och avloppsprojekt med tre rör ut

NSVA får 2 miljoner kronor från Naturvårdsverkets klimatinvesteringsstöd, Klimatklivet till deras nya avloppssystem med tre rör ut. Avloppsprojektet som ska byggas i stadsdelen Oceanhamnen och...

Bidrag till åtgärder för att minska föroreningsutsläpp via dagvatten

Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att fördela ut 25 miljoner till åtgärder som kan bidra till att minska utsläpp av mikroplaster och...

Kunskapsunderlag om våtmarkers ekologiska och vattenhushållande funktion. NV, 2017

Naturvårdsverket fick i augusti 2017 av regeringen i uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag om våtmarkers ekologiska och vattenhushållande funktion, något som också VA-guiden tidigare...

Reportage: Naturvårdsverkets analys av kunskapsläget för dagvattenproblematiken

Vi har tidigare kunnat rapportera att Naturvårdsverket har förstärkt sitt arbete inom dagvattenområdet genom att anställa Pontus Cronholm som arbetar med avloppsfrågor och reningsverk....

Analys av kunskapsläget för dagvattenproblematiken, NV 2017

Sammanfattning Dokumentet är Naturvårdsverkets redovisning av ett regeringsuppdrag. Läs mer om uppdraget och redovisningens innehåll i Dagvattenguidens reportage om analysen.Fullständig referens Naturvårdsverket, 2017. Analys av kunskapsläget...

Ny vägledning för rapportering i miljörapporteringsportalen på väg

Europeiska kommissionen driver två överträdelseärenden mot Sverige på grund av att kommissionen bland annat anser att Sverige inte följer avloppsdirektivet för ett drygt 50-tal...

Miljötillsynsutredningen vill höja inspektörens status

Utredningen Miljötillsyn och sanktioner - en tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet har redovisats och föreslår krav på bättre samverkan och åtgärder för att...

Naturvårdsverket ska ta fram underlag om våtmarker

Regeringen har gett i uppdrag åt Naturvårdsverket att i höst ta fram ett kunskapsunderlag om våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet. Detta är del...

Senaste artiklarna