Nya branscher som kan ge upphov till PFAS-föroreningar

Naturvårdsverket har uppdaterat sin branschlista med information om olika branscher som kan ge upphov till PFAS-föroreningar. Branscher som lagts till är till exempel krossning och fraktionering av demonterade bilar, garverier, räddningstjänstens släckinsatser, brandstationer och skidanläggningar.

Naturvårdsverket har uppdaterat sin branschlista med information om olika branscher som ger upphov till PFAS-föroreningar och vilka som potentiellt kan göra det. De meddelar i ett pressmeddelande att nästan 90 000 områden är identifierade där marken och sedimenten är förorenade av miljögifter och många av dessa områden kan även vara förorenade av PFAS.

Stöd till bland annat arbetet med påverkansanalys

Branschlistan ska ge prioriteringsstöd till det identifierings- och inventeringsarbete som länsstyrelserna och kommunerna gör med förorenade områden och inte minst i vattenmyndigheternas arbete med påverkansanalys, som visar vilka källor till negativ påverkan som finns kring vattenförekomster och hur dessa kan förväntas försämra vattenkvaliteten genom exempelvis spridning av miljö- och hälsofarliga ämnen som PFAS. Listan ska även ge stöd och prioritering av vilka ämnen som kan vara relevanta att analysera för respektive bransch.

Kostsamt och svårt

PFAS har uppmärksammats en hel del den senaste tiden både då nya källor till PFAS identifieras och inte minst PFAS som påträffas i dricksvatten och de kostsamma metoderna som följer med att rena vattnet från PFAS.

− Att sanera ett PFAS-förorenat område är inte bara svårt, det kan också vara oerhört kostsamt. Genom att även klassa verksamheter som potentiella källor till PFAS så ökar möjligheten att upptäcka PFAS-föroreningar i ett tidigare skede, säger Claes Bergqvist, projektledare på Naturvårdsverket och PFAS-expert i pressmeddelandet.

Branscher som lagts till är bland annat krossning och fraktionering av demonterade bilar från skrotar, garverier, räddningstjänstens släckinsatser, brandstationer och skidanläggningar.

Branschlistan från Naturvårdsverket har uppdaterats i samarbete med länsstyrelsen.

Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats om den uppdaterade branschlistan.