Start Taggar Vattenmyndigheterna

Tagg: Vattenmyndigheterna

Nulägesbeskrivning av Sveriges vattenförvaltningsarbete

Hur går åtgärdsarbetet i åtgärdsprogrammet för vatten 2022–2027? Vattenmyndigheterna har sammanställt arbetet i en rapport. Uppföljningen pekar på att berörda myndigheter och kommuner behöver...

Nytt Excelverktyg ska underlätta genomförandet av åtgärdsprogrammet för vatten

Vattenmyndigheterna har tagit fram ett nytt Excelbaserat verktyg, som syftar till att ge en detaljerad bild över vilka vattenförekomster i en kommun som behöver...

Nya branscher som kan ge upphov till PFAS-föroreningar

Naturvårdsverket har uppdaterat sin branschlista med information om olika branscher som kan ge upphov till PFAS-föroreningar. Branscher som lagts till är till exempel krossning...

Utredningen om vattenfrågor vid planläggning och byggande skjuts upp ytterligare

När vi alla trodde att Utredningen om vattenfrågor vid planläggning och byggande började närma sig avslut för redovisning går det bara att konstatera att...

Utredningen om vattenfrågor vid planläggning och byggande – utredningstiden förlängs till augusti

I VA- och samhällsbyggnadsbranschen väntar man med spänning på vad som kommer fram i Utredningen om vattenfrågor vid planläggning och byggande. Nu får...

Rapport: Torka och vattenbrist – förslag till fortsatt arbete

Ta del av en ny rapport framtagen av Vattenmyndigheterna. Rapporten är en del i arbetet med delförvaltningsplan mot torka och vattenbrist. Rapporten innehåller förslag på...

Nya miljökvalitetsnormer för vatten gäller från och med idag

Från och med 22 december, idag gäller nya föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster dvs miljökvalitetsnormer i Sveriges vattendistrikt. Vattendelegationerna i Sverige fattade nyligen beslut...

Vattenförvaltningsutredningen är överlämnad till regeringen

Vattenförvaltningsutredningen har nu lämnat sitt betänkande, En utvecklad vattenförvaltning (SOU 2019:66, volym 1 och 2) till regeringen. I drygt två år har utredningen pågått och...

Nytt från Vattenmyndigheterna

Åtgärdsprogrammen för 2017-2021 är nu fastslagna av regeringen. Beslutet innebär att myndigheterna kan revidera programmen och arbetet med att genomföra dem kan påbörjas. Mycket arbete...

God ekologisk potential i modifierat vatten, LST Västernorrland 2014

Det är viktigt både för verksamhetsutövare, tillsyns- och tillståndsmyndigheter och Vattenmyndigheten, att det finns en metod för bedömning och värdering av åtgärder med syfte...

Senaste artiklarna