Start Taggar Vattenmyndigheterna

Tagg: Vattenmyndigheterna

Vattenförvaltningsutredningen är överlämnad till regeringen

Vattenförvaltningsutredningen har nu lämnat sitt betänkande, En utvecklad vattenförvaltning (SOU 2019:66, volym 1 och 2) till regeringen. I drygt två år har utredningen pågått och...

Nytt från Vattenmyndigheterna

Åtgärdsprogrammen för 2017-2021 är nu fastslagna av regeringen. Beslutet innebär att myndigheterna kan revidera programmen och arbetet med att genomföra dem kan påbörjas. Mycket arbete...

God ekologisk potential i modifierat vatten, LST Västernorrland 2014

Det är viktigt både för verksamhetsutövare, tillsyns- och tillståndsmyndigheter och Vattenmyndigheten, att det finns en metod för bedömning och värdering av åtgärder med syfte...

Vattenmyndighetens rapport om åtgärdsprogrammet, 2013

Den 28 februari redovisade Sveriges myndigheter och kommuner vilka åtgärder de genomfört under 2013 enligt vattenmyndigheternas åtgärdsprogram. Här finns materialet sammanfattat och med ett...

Värdet av vattenkvalitetsförbättringar, Enveco 2014

Ur sammanfattningen Det här uppdraget syftar till att med hjälp av en värdeöverföringsstudie tillskriva värden för god ekologisk status (och i möjlig mån även hög...

Senaste artiklarna