Nulägesbeskrivning av Sveriges vattenförvaltningsarbete

Hur går åtgärdsarbetet i åtgärdsprogrammet för vatten 2022–2027? Vattenmyndigheterna har sammanställt arbetet i en rapport. Uppföljningen pekar på att berörda myndigheter och kommuner behöver mer resurser för ett ökat åtgärdsgenomförande.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten, VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.