Utredningen om vattenfrågor vid planläggning och byggande skjuts upp ytterligare

När vi alla trodde att Utredningen om vattenfrågor vid planläggning och byggande började närma sig avslut för redovisning går det bara att konstatera att slutredovisningen skjuts upp ännu en gång. Nu får man ge sig till tåls till den 15 november för att ta del av vad utredningen kommit fram till.

Utredningen om vattenfrågor vid planläggning och byggande (Fi 2021:06) som först skulle ha slutredovisats den 20 juni 2023 och sedan fick förlängd tid till 15 augusti 2023 har nu ytterligare blivit senarelagd för redovisning. Vid ett regeringssammanträde förra vecka förlängdes utredningstiden och tiden för slutredovisning är nu satt till senast den 15 november 2023.

I uppdraget om vattenfrågor vid planläggning och byggande görs en översyn av reglerna i plan- och bygglagen som rör vatten för att göra det enklare för kommunernas planeringsarbete. Johanna Söderasp vattenvårdsdirektör för Vattenmyndigheten i Bottenviken är den särskilda utredaren och som håller i arbetet med utredningen.

Läs mer om tilläggsdirektivet om förlängd utredningstid på regeringens hemsida
(öppnas i ny flik)