Start Taggar PBL

Tagg: PBL

Remissvar till PBL-utredningen ska vara inne senast 10 juni

Senast den 10 juni ska svaren på remissen till betänkandet: En enklare hantering av vattenfrågor vid planläggning och byggande eller i folkmun kallad PBL-utredningen...

Vilken hänsyn bör tas till långvariga kraftiga regn och snösmältning i detaljplaner?

Johanna Lindqvist, advokat vid Advokatfirman Lindahl, svarar på en fråga om vilken hänsyn som bör tas till långvariga kraftiga regn och snösmältning i detaljplanearbetet,...
Bild på en plankarta över en detaljplan där bland annat dagvattenhantering regleras.

Är det möjligt att reglera dagvattenhantering med planbestämmelse utan att precisera plats?

Byggherren vill helst undvika att låsa framtida byggnationer i en detaljplan med exempelvis prickmark och högsta-/lägstahöjder. Kan man säkerställa att det ska finnas utrymme...

Ingår dagvatten i begreppet ”avlopp” i äldre avstyckningsplaner, byggnadsplaner mm?

I ett tidigare expertsvar beskriver Jonas Christensen, miljöjurist vid Ekolagen Miljöjuridik, huruvida dagvatten ingår i tidigare fattade beslut om verksamhetsområde för vatten- och avloppsledningar....

Bygglovsavdelningens ansvar att se till att marken är lämplig innan bygglov ges?

Vad har bygglovsavdelningen för ansvar att se till att marken är lämplig att bebygga innan bygglov? Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik, svarar på frågan som...

Kommunens ansvar vid översvämning av privat fastighet från närliggande skogsfastighet?

En privat fastighetsägare får vatten stående på tomten på grund av ytavrinning från en skogsfastighet som kommunen äger. Ursprunget av det ovidkommande vattnet är...

Återkomsttider utifrån PBL – referat från Föreningen Vattens seminarium

Under november anordnade Föreningen Vatten ett webbinarum med temat återkomsttider i samhällsplanering. Anders Rimne, Boverket, var en av föreläsarna och berättade om återkomsttider utifrån...

Utredningen om vattenfrågor vid planläggning och byggande har presenterats

Den 21 november presenterades betänkandet av utredningen om vattenfrågor vid planläggning och byggande. Det innehåller bland annat förslag som ska underlätta kommunernas möjlighet att...

Finns beslut om verksamhetsområde för VA i detaljplanen?

I detaljplanen står det att fastigheterna ska ingå i kommunalt verksamhetsområde för VA. Är det att betrakta som ett beslut om verksamhetsområde? Miljöjurist...

Vad avgör om en dagvattenanläggning ska vara allmänt tillgänglig eller inte?

Vad avgör om en dagvattendamm inte ska vara allmänt tillgänglig och då lämpligen bör lokaliseras till kvartersmark med beteckningen "E-område" i plankartan? Anders Eckerstig...

Senaste artiklarna