Är det möjligt att reglera dagvattenhantering med planbestämmelse utan att precisera plats?

Bild på en plankarta över en detaljplan där bland annat dagvattenhantering regleras.
Byggherren vill helst undvika att låsa framtida byggnationer i en detaljplan med exempelvis prickmark och högsta-/lägstahöjder. Kan man säkerställa att det ska finnas utrymme för dagvattenanläggningar med hjälp av en planbestämmelse, utan att precisera den exakta platsen? Carl-Gustaf Hagander, Tidigare tekniskt råd vid Mark- och miljööverdomstolen, svarar.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.

2 kommentarer

 1. Hej,
  En sådan planbestämmelse som föreslås i artikeln skulle vara välkommen och göra det mer troligt att nödvändiga dagvattenåtgärder verkligen kommer till stånd. Jag presenterade detta förslag för våra planhanläggare som emellertid var tveksamma till att använda villkorsbestämmelser för dagvattenåtgärder och menade att det inte heller är möjligt enligt Boverket: Villkor för lov och startbesked – PBL kunskapsbanken – Boverket (https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/planbestammelser/egenskapsbestammelser_/villkor/). Villkorsbestämmelser brukar dessutom gälla för lov och startbesked, inte slutbesked.

  Hur ska man tolka Boverket respektive PBL? Vad är det som gäller?
  Håkan Häggström
  Länsstyrelsen i Stockholm

  • Hej Håkan!

   Tack för dina fråga och för att du förmedlade din kollegas invändningar! Jag vidarebefordrade din fråga till Carl-Gustaf Hagander, som nu har reviderat svaret (se uppdaterad text här ovan) och lagt till några stycken. Jag hoppas att det blir tydligare vad som gäller nu!

   Vänliga hälsningar
   Rasmus Elleby, redaktionen