Ingår dagvatten i begreppet ”avlopp” i äldre avstyckningsplaner, byggnadsplaner mm?

I ett tidigare expertsvar beskriver Jonas Christensen, miljöjurist vid Ekolagen Miljöjuridik, huruvida dagvatten ingår i tidigare fattade beslut om verksamhetsområde för vatten- och avloppsledningar. Jonas svarar nu på en följdfråga, som handlar om  avstyckningsplaner, byggnadsplaner, områdesbestämmelser och tomtindelning kan likställas med detaljplaner/stadsplaner i det tidigare svaret.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.